sobota, grudzień 10, 2022
Follow Us
niedziela, 12 maj 2013 06:48

VI Polski Kongres ITS

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
VI Polski Kongres ITS www.sxc.hu

13-14 maja w Warszawie odbędzie się ważne spotkanie dotyczące wdrażania innowacyjnych rozwiązań na polskich drogach, kolejach i ulicach miast.

Obradować będzie 6. Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Obrady będą odbywać się w szczególnych warunkach - w sytuacji, w której zintensyfikowano wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w ramach pierwszego, unijnego programu operacyjnego dedykowanego rozwojowi ITS. Program ten zapewnił dofinansowanie projektów na sumę ponad pół mld zł, rozdzielonych pomiędzy dziesięć miast polskich.

Nasuwa się pytanie czy pieniądze te zostaną odpowiednio wydane, czy powstaną wdrożenia spełniające oczekiwania inwestorów? Czy krajowy potencjał okaże się wystarczający do budowy tak dużych i kompleksowych systemów? Czy wreszcie brak doświadczenia w zamawianiu tego typu inwestycji, nie dostosowane prawo, warunki rynkowe, oraz brak krajowych standardów pozwolą na oddanie funkcjonalnych, interoperacyjnych i otwartych systemów? Spełnić one muszą zasady specyfikacji i wdrażania ITS określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, popularnie zwaną Dyrektywą ITS.

Szósta edycja kongresu będzie odbywać się także w cieniu największego zamówienia systemów ITS w Polsce, mianowicie krajowego systemu zarządzania ruchem, który pokryje swoim zasięgiem sieć autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych. Zadanie to jest o tyle istotne, że bez wątpienia narzuci krajowe standardy także dla przyszłych wdrożeń ITS w miastach. Perspektywa tego wdrożenia bez wątpienia angażują całą branżę ITS. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnym okresie budżetowym znaczące środki przeznaczone będą na rozwiązania kategorii ITS, nie tylko w transporcie drogowym ale także kolejowym, lotniczym i wodnym; transporcie intermodalnym i logistyce.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pkits.pl

{jumi [*9]}

a