środa, październik 05, 2022
Follow Us
piątek, 10 maj 2013 10:17

Nie ma rozwoju bez taniej energii

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nie ma rozwoju bez taniej energii www.sxc.hu

Central Europe Energy Partners, stowarzyszenie zrzeszające firmy i instytucje z Europy Centralnej przy Unii Europejskiej, organizuje 10 maja br. w Wilnie szczyt dotyczący wspólnej polityki sektora energii w Europie.

Spotkanie odbywa się pod honorowym patronatem i z udziałem premiera Litwy – Algirdasa Butkievičiusa i ministra ds. energii Jaroslavasa Neverovičiusa. W szycie udział wezmą również: Jerzy Buzek, b. premier Polski i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Günther Oettinger, komisarz ds. energii UE; oraz Paweł Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.     
Central Europe Energy Partners (CEEP) już od ub. r. organizuje w formie tzw. „annual meeting” spotkania przedstawicieli 29. największych firm sektora energii w Europie Centralnej z komisarzem Oettingerem. Formułę szczytu energetycznego „29+1” przetestowaliśmy już z powodzeniem w ubiegłym roku w Budapeszcie – mówi Paweł Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners, prezes Grupy Lotos. Na bazie tego spotkania CEEP przygotował tzw. „Memorandum Budapesztańskie”. Ideą jaka przyświeca tym i przyszłym spotkaniom „29+1” jest to, aby firmy z sektora energii, reprezentujące Europę Centralną, mówiły w Brukseli jednym głosem. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie budować wspólny europejski rynek energii i zwiększać potencjał gospodarczy naszego regionu.
W tym roku CEEP zlecił opracowanie raportu nt. wpływu cen energii na konkurencyjność europejskiego sektora energii. Opracowanie dokumentu powierzono firmie konsultingowej Roland Berger, a jego głównym przesłaniem jest wniosek, że niskie ceny energii i wykorzystanie rodzimych zasobów surowców to kluczowe czynniki determinujące rozwój Europy Centralnej oraz całej UE w obecnej sytuacji makroekonomicznej. Proponowana przez UE jednolita polityka dot. sektora energii dla całego obszaru Wspólnoty jest niezwykle trudna do zrealizowania przez kraje Europy Centralnej. Przede wszystkim dlatego, że jej wymiernym efektem jest systematyczny wzrost cen energii. A to w konsekwencji skutecznie hamuje rozwój państw, które weszły do UE w 2004 i 2007 roku.
Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, aby wypełnić założenia polityki w sektorze energii do 2020 r., kraje Europy Centralnej muszą zainwestować w produkcję, efektywność i transport energii od 400 do 460 mld euro. 11 krajów Europy Centralnej stanowi dziś 21 proc. populacji całej UE, jednak ich gospodarki wytwarzają tylko 8 proc. PKB całej Wspólnoty. W 2011 r. produkcja przemysłowa stanowiła 32 proc. PKB EU-11, dla porównania w krajach tzw. „starej piętnastki” wskaźnik ten wyniósł 24 proc. To pokazuje, jak istotny wpływ ma produkcja przemysłowa na gospodarki krajów Europy Centralnej, które stanowią dziś istotną siłę napędową rozwoju całej UE. Realizacja założeń obecnego pakietu klimatycznego i idący za nią znaczny wzrost cen energii mogą nie tylko w istotny sposób zahamować rozwój gospodarek Europy Środkowej, ale również mocno zmniejszyć konkurencyjność całej UE na gospodarczej mapie świata.    
W czerwcu br. mija trzecia rocznica utworzenia Central Europe Energy Partners (CEEP). Nadrzędnym celem CEEP, jako pierwszej w regionie inicjatywy reprezentującej interesy środkowoeuropejskiego sektora energii (obejmującego gaz, w tym gaz łupkowy, węgiel, ropę naftową, OZE, energię jądrową, sieci elektroenergetyczne, itp.) jest działanie na rzecz integracji w ramach wspólnej unijnej polityki i bezpieczeństwa w sektorze energii. Obecnie do CEEP należy 19 podmiotów z Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier, zatrudniających ponad 300 tys. pracowników i mających roczny obrót na poziomie 34 mld euro.

{jumi [*9]}

a