poniedziałek, sierpień 08, 2022
Follow Us
środa, 08 maj 2013 16:19

„Smart grid” na EKG Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
„Smart grid” na EKG Fot. Arcus SA

Tematyka inteligentnych sieci energetycznych, ich rozwoju w Polsce i w całej Unii Europejskiej będzie jednym z kluczowych zagadnień najbliższej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dn. 13-15 maja.

Arcus SA, spółka specjalizująca się w dostawach inteligentnych liczników zdalnego odczytu energii w Polsce, została partnerem wydarzeń „smart grid” EKG. - W Polsce proces rozwoju inteligentnych sieci energetycznych dopiero się rozpoczął, ale będzie musiał być kontynuowany we wszystkich zakładach energetycznych, zgodnie z dyrektywami UE. Te dyrektywy nakładają obowiązek wymiany co najmniej 80 proc. liczników w każdym kraju Unii do 2020 r., dlatego cały rynek musi być na to przygotowany – podkreśla Michał Czeredys, prezes Arcusa.

W ramach zagadnień inteligentnych sieci energetycznych, podczas kongresu zostaną omówione działania polskich firm energetycznych w obszarze smart grid i smart utilities, najważniejsze przyczyny powolnego rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, rozwój smart grid i smart utilities w krajach UE i rola regulatorów rynku w całym procesie rozwoju inteligentnych sieci. W spotkaniach wezmą udział m.in. przedstawiciele największych dystrybutorów energii, firm dostarczających infrastrukturę do zakładów energetycznych, a także polscy parlamentarzyści, którzy mają wpływ na dalsze prace nad nowym prawem energetycznym.

- Grupa Arcus jest jedyną firmą w Polsce posiadającą wiedzę i doświadczenie zdobytego podczas największego dotychczas projektu wdrożenia inteligentnych liczników zdalnego odczytu energii. Zrobiliśmy to dla Energi-Operator. Wszyscy - zarówno decydenci, regulator, dostawcy energii, jak i końcowi odbiorcy prądu - muszą mieć pełną świadomość korzyści wynikających ze zmian w zarządzaniu energią i sieciami energetycznymi. Oszczędności dla odbiorców prądu, szacowane na 5-9 proc., zachęcenie wielu odbiorców do własnej produkcji energii za pomocą przydomowych źródeł energii, a w efekcie ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, to tylko jedne z celów całej idei smart meteringu i smart gridu w Europie i na świecie - dodaje Czeredys.  

Europejski Kongres Gospodarczy to najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej. Przy tworzeniu agendy wybierane są te tematy, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące przed gospodarką i politykami. Aktualność i waga zagadnień to podstawowe kryteria doboru tematów do dyskusji. Wiodące nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego to: wzrost gospodarczy, przyszłość strefy euro, globalizacja, polityka energetyczno-klimatyczna i rola Europy Centralnej. W trzydniowym cyklu debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z kraju i z zagranicy, w blisko stu sesjach weźmie udział kilkuset panelistów. Uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego są m.in. unijni komisarze oraz reprezentanci rządów państw europejskich, znanych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. W ramach majowego wydarzenia odbędzie się spotkanie ministrów gospodarek Grupy Wyszehradzkiej (V4) - na półtora miesiąca przed zakończeniem polskiego przewodnictwa w Grupie - w rozszerzonej formule o kraje nadbałtyckie, Rumunię, Bułgarię oraz Chorwację.

Organizatorem kongresu jest Grupa PTWP SA. Więcej na temat samych inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii można znaleźć na stronie internetowej: www.zdalnyodczytenergii.pl

{jumi [*9]}

a