sobota, lipiec 20, 2024
Follow Us
środa, 08 maj 2013 06:02

Zaostrzanie polityki kredytowej wobec MSP

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaostrzanie polityki kredytowej wobec MSP www.sxc.hu

Zmiany polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach dotyczyły przede wszystkim warunków udzielania kredytów. Kolejny kwartał z rzędu banki podnosiły koszty obsługi kredytów oraz skracały maksymalny okres kredytowania przedsiębiorstw.

Przewidywania banków na II kwartał 2013 r. wskazują na dalsze zaostrzanie polityki kredytowej, w szczególności w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. To najważniejsze wnioski z opublikowanej przez NBP cyklicznej informacji „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Ankietę wypełniło na przełomie marca i kwietnia 2013 r. 27 banków, których łączny udział w portfelu kredytowym sektora bankowego wynosi 81 proc.

Banki nie odczuły istotnych zmian popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw w I kwartale 2013 r. Nieznacznie obniżył się wyłącznie popyt na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw i zdaniem banków spadek ten będzie kontynuowany w II kwartale 2013 r. W pozostałych kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw banki nie oczekują istotnych zmian popytu. Kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych nie zmieniły się istotnie I kwartale 2013 r. Po raz pierwszy od roku banki nieznacznie obniżyły pobierane marże w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie zapowiadają złagodzenie polityki kredytowej w II kwartale 2013 r., co może być efektem nowelizacji zapisów Rekomendacji T. Banki przewidują też niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w kategorii kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2013 r.

Wygaśnięcie programu „Rodzina na swoim” przyczyniło się zdaniem ankietowanych banków do istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. Odsetek banków, które odczuły niższy popyt był najwyższy od początku 2009 r. W kolejnym kwartale banki nie spodziewają się istotnych zmian popytu na ten rodzaj kredytów. W przypadku kredytów konsumpcyjnych zbliżony odsetek banków odnotował spadek i wzrost popytu w I kwartale 2013 r. Zapowiedziom banków odnośnie łagodzenia polityki kredytowej w tym segmencie towarzyszą oczekiwania na istotny wzrost popytu w II kwartale 2013 r.

{jumi [*9]}

a