sobota, lipiec 20, 2024
Follow Us
wtorek, 07 maj 2013 06:19

Mniej procent za obligacje

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mniej procent za obligacje Fot.wikimedia.org

W maju minister finansów emituje dla inwestorów cztery rodzaje obligacji detalicznych o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld zł.

Oprocentowanie oferowanych papierów dłużnych uległo niewielkiemu obniżeniu. Dla obligacji dwuletnich wynosi ono 3 proc. w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Łączna wartość nominalna oferowanych w maju dwulatek wynosi 1 mld zł. Dla tzw. trzylatek oprocentowanie zostało ustalone na poziomie 3,30 proc. w pierwszym okresie odsetkowym. W kolejnych okresach będzie tradycyjnie wyliczane w oparciu o iloczyn stawki bazowej (WIBOR 6M) i mnożnik, który utrzymany został na poziomie 1,00. Wartość nominalna oferowanych w maju obligacji trzyletnich wynosi 500 mln zł. Także dla obligacji czteroletnich marża w kolejnych latach oszczędzania została utrzymana na wcześniejszym poziomie wynoszącym 1,25 proc. Oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 3,50 proc., a wartość nominalna tych obligacji w majowej emisji to 500 milionów złotych. Obligacje dziesięcioletnie EDO0523 oferowane w maju oprocentowane są na poziomie 4 proc. w pierwszym roku oszczędzania, marża w latach kolejnych wynosi 1,50 proc. dla rocznego okresu odsetkowego (analogicznie z poprzednią emisją). W majowej sprzedaży do objęcia są obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej wynoszącej 500 mln zł.

- W komunikacie dotyczącym marcowej inflacji GUS podał, że wyniosła ona 1 proc., jest to najniższy poziom od 7 lat. Czynnik ten, obok kwietniowej decyzji RPP odnośnie obniżki stóp procentowych, ma wpływ na całą gospodarkę, w tym na rynek kredytów, pożyczek i wszelkich form inwestowania pieniędzy - wyjaśnia Bogdan Klimaszewski, wicedyr. departamentu długu publicznego w MF – Stąd decyzja o obniżeniu oprocentowania obligacji detalicznych. Jednakże pomimo obniżki, oferta obligacji detalicznych nadal pozostaje atrakcyjna pod względem poziomu oprocentowania. Zyski jakie można uzyskać są wyższe od tych jakie są oferowane dla największych inwestorów, czyli instytucji finansowych.

{jumi [*9]}

a