sobota, lipiec 20, 2024
Follow Us
poniedziałek, 06 maj 2013 15:12

Nowelizacja VAT i ordynacji podatkowej

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowelizacja VAT i ordynacji podatkowej www.sxc.hu

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej.

Nowela dotyczy wprowadzenia dla dostaw tzw. towarów wrażliwych instytucji odpowiedzialności podatkowej oraz ujednolica po stronie dostawcy i nabywcy tych towarów okresy rozliczeniowe. Ministerstwo Finansów po analizie uwag nadesłanych do projektu z dnia 1 marca br. wprowadziło zmiany, które doprecyzowują rozwiązania przewidziane tym projektem, w szczególności w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe dostawców zachowując główne cele projektu. Główne zmiany w projekcie ustawy to dookreślenie, że projektowane rozwiązania dotyczą, co do zasady podmiotów profesjonalnie dokonujących obrotu towarami wrażliwymi. Konsekwencją jest wprowadzenie w projekcie limitu wartości nabywanych w określonym miesiącu towarów wrażliwych od jednego dostawcy w kwocie 100 tys. zł. Do tej kwoty limitu będzie działało wyłączenie nabywcy z instytucji odpowiedzialności podatkowej. Natomiast warunkiem zastosowania odpowiedzialności podatkowej jest istnienie zaległości podatkowej powstałej w związku z uczestnictwem dostawcy w oszustwie.
Z zakresu stosowania odpowiedzialności podatkowej przy zakupie paliw wyłączono podatników dokonujących ich nabycia wyłącznie na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów, do napędu tych pojazdów. Wskazano również, że odpowiedzialność podatkowa nie ma zastosowania w sytuacji, gdy np. niska cena wynika ze zwykłej praktyki biznesowej, w szczególności jest uzasadniona przyznanym zwyczajowym rabatem.
Nową propozycją jest także udostępnienie podatnikom dokonującym dostawy towarów wrażliwych możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej na rozliczenia podatkowe. Złożenie takiej kaucji będzie skutkowało zamieszczeniem stosownej informacji w specjalnym, dostępnym w internecie wykazie. Nabycie towarów wrażliwych od podmiotu wymienionego w tym wykazie, z uwzględnieniem określonego w przepisach warunku dotyczącego wysokości złożonej kaucji gwarancyjnej, będzie wyłączało nabywcę z zakresu odpowiedzialności podatkowej. MF proponuje, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 października 2013 r. Projekt ustawy zamieszczony został na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/155261

{jumi [*9]}

a