niedziela, luty 05, 2023
Follow Us

Nawrocki

piątek, 19 kwiecień 2013 16:14

Prawie pół miliarda zysku

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dariusz Daniluk Dariusz Daniluk Fot. BGK

Jedyny bank państwowy w kraju poprawił w 2012 r. wyniki finansowe uzyskując wyższy niż rok wcześniej wynik finansowy netto.

Zysk netto Banku Gospodarstwa Krajowego za 2012 r. wyniósł 479,2 mln zł wobec 450,6 mln zł w 2011 r. Oznacza to wzrost o 28,6 mln zł, tj. o 6,3 proc. W stosunku do końca 2011 r. portfel kredytów brutto łącznie zwiększył się o 165,2 mln zł, tj. o 1,2 proc. – głównie dzięki wzrostowi wartości kredytów eksportowych o 141,8 mln zł oraz kredytów finansujących działalność samorządową – kredyty dla samorządów wzrosły o 55,0 mln zł a dla spółek komunalnych o 76,9 mln zł.

- Wynik finansowy BGK za 2012 rok był większy niż oczekiwaliśmy. Potwierdziło to, że mamy trwałą zdolność do osiągania dodatniego wyniku finansowego. To z kolei pozwala nam na dalsze podwyższanie funduszy własnych i utrzymanie wskaźników adekwatności kapitału i płynności  – powiedział Dariusz Daniluk, prezes BGK.

W 2012 r. w zakresie depozytów BGK odnotował istotny wzrost salda depozytów klientów ogółem z 24 680,6 mln zł do 32 712,8 mln zł, tj. o 32,5 proc., przy czym bank wycofał się z przyjmowania depozytów od osób fizycznych. Wzrost depozytów został osiągnięty (zgodnie ze strategią) w segmencie jednostek sektora budżetu centralnego. Do najważniejszych działań podejmowanych przez bank w 2012 r. należy zaliczyć przede wszystkim przygotowania do realizacji programów rządowych „Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis” oraz „Inwestycje Polskie”, mających na celu utrzymanie stabilnego poziomu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i wspieranie inwestycji dla polskiej gospodarki o charakterze infrastrukturalnym.

Istotnym wydarzeniem w roku 2012 było wyemitowanie przez Bank obligacji własnych na kwotę 1 mld zł na okres od 20 listopada 2012 r. do 25 stycznia 2018 r. 27 kwietnia ub.r. agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego i nadała krajowy długoterminowy rating na poziomie „AAA(pol)” z perspektywą stabilną, by w późniejszym okresie zmienić perspektywę na pozytywną.

BGK to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych. 

{jumi [*9]}

a