czwartek, lipiec 18, 2024
Follow Us
środa, 03 kwiecień 2013 12:51

Portugalia zatrzyma Kryzys

Napisane przez Gazeta Finansowa / Przemysław Gruz
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie, nadal pozostajemy najważniejszym w regionie rynkiem dla portugalskich inwestycji. Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat obroty handlowe między Polska a Portugalią wzrosły o ponad 200 mln euro rocznie. Od 2008 roku rozwój kontaktów biznesowych aktywnie wspiera Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC).

Założona w marcu 2008 roku w Warszawie przez grupę 22 firm, PPCC jest niezależną organizacją non-profit, której głównym celem jest służenie interesom firm członkowskich krzewiąc i dynamizując stosunki gospodarcze, biznesowe i kulturowe między Polską i Portugalią poprzez dostęp do najistotniejszych informacji, know-how, usług oraz eventów. Izba prowadzi także dialog z instytucjami państwowymi i prywatnymi w obu krajach. Obecnie PPCC jest szóstą, co do wielkości Międzynarodową Izbą Gospodarczą aktywną w Polsce oraz jedną z największych Portugalskich Bilateralnych Izb Gospodarczych na świecie.
W ciągu 5 lat działalności PPCC liczba jej członków wzrosła blisko dziesięciokrotnie i przekroczyła 200, co potwierdza rosnące zainteresowanie na polskim i portugalskim rynku. Pozytywne efekty pracy Izby na rzecz pogłębiania relacji gospodarczych znajdują odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach. Polska jest najważniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej dla portugalskich bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). Od 2005 roku, łączna wartość tych inwestycji osiągnęła sumę około 1,4 miliarda euro. Aktywność portugalskich firm w Polsce widoczna jest w wielu sektorach między innymi w handlu i dystrybucji, bankowości, sektorze energii odnawialnych, budownictwie, rynku nieruchomości, przemyśle oraz usługach. Dobra kondycja polskiej gospodarki, strategiczne znaczenie Polski, oraz przyjazny klimat biznesowy dla portugalskiego biznesu powoduje, że zainteresowanie inwestycjami w Polsce nie słabnie.
Portugalia pozostaje także atrakcyjnym rynkiem dla wielu polskich firm. Chociaż poziom inwestycji polskich w Portugalii wciąż jest niewielki, dowodem zainteresowania działalnością na tamtejszym rynku jest wzrost liczby podmiotów, które eksportują swoje wyroby. Według informacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie w 2011 r. było ich 1021 - o 73 więcej niż w 2010 r.
- Aktualna sytuacja gospodarcza w Portugalii może przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestorów portugalskich Polską. Stwarza także okazję dla polskich przedsiębiorców do wejścia na nowy rynek – mówi Pedro Pereira da Silva, prezes PPCC.
Przypomina również, że Portugalia wdrożyła ostatnio szereg reform mających na celu poprawę ogólnego klimatu biznesowego, w tym m.in. procedur importowych i eksportowych. Znalazło to odzwierciedlenie w najnowszym raporcie Banku Światowego "Doing Business 2013" porównującym warunki dla prowadzenia biznesu na świecie. Według raportu pod względem łatwości prowadzenia biznesu Portugalia zajmuje 30. pozycję (Polska – 55).
- Jesteśmy dumni, że po 5 latach działalności Polsko – Portugalska Izba Gospodarcza jest jedną z najbardziej dynamicznych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Zbudowaliśmy silną markę instytucji, która służy pomocą każdej firmie, chcącej rozwijać biznes na polskim lub portugalskim rynku. W kolejnych latach planujemy dalszy, intensywny rozwój poprzez m.in. wdrożenie i rozwój regionalnego planu działania – mówi Pereira da Silva. Obecnie Izba posiada przedstawicieli regionalnych w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Lizbonie oraz Porto. W planach jest także otwarcie przedstawicielstw w krajach Ameryki Południowej, m.in. w Brazylii.
PPCC jest laureatem naszej nagrody: Finansista Roku 2012, za wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych miedzy Polską a Portugalią oraz aktywne i konsekwentne promowanie atrakcyjności inwestycyjnej obu krajów.

{jumi [*9]}

a