czwartek, czerwiec 01, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 11 marzec 2013 16:32

Nieznaczny wzrost PKB w 2013

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nieznaczny wzrost PKB w 2013 www.sxc.hu

Krajowe realne stopy procentowe wzrosną w latach 2013-2015 – przewiduje ostatni, marcowy Raport o inflacji NBP i Rady Polityki Pieniężnej.

Oczekiwany jest ponadto negatywny wpływ zacieśnienia polityki fiskalnej (ograniczania wydatków budżetowych) na dynamikę wzrostu gospodarczego. Dynamika konsumpcji pozostanie w najbliższych kilkunastu miesiącach na historycznie niskim poziomie ze względu na rosnące stopniowo bezrobocie, obniżającą się dynamikę dochodów do dyspozycji oraz niemożność dalszego finansowania konsumpcji kosztem spadku stopy oszczędności.

W efekcie działania wyżej wymienionych czynników, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2013 r. ulegnie dalszemu obniżeniu, do poziomu 1,3 proc. W dłuższym horyzoncie czasowym, w ślad za poprawiającą się sytuacją za granicą oraz napływem funduszy UE z nowo uzgodnionej strategii finansowej UE na lata 2014-2020, dynamika PKB przyspieszy. W konsekwencji do końca 2015 r. nastąpi pewien wzrost popytu wewnętrznego (skłonności społeczeństwa do zakupów).

Inflacja – wg autorów raportu - trwale obniży się, pozostając na poziomie zbliżonym do 1,5 proc. Zmniejszenie presji inflacyjnej będzie wynikiem osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego. Spowoduje to najbliższych miesiącach zmniejszenie wewnętrznego popytu. Zaś to wpłynie negatywnie również na rynek pracy i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy. Oczekiwany jest też spadek cen ropy naftowej i surowców rolnych na rynkach światowych, do czego będzie przyczyniać się słaba koniunktura w gospodarce światowej i prognozowany wzrost podaży tych surowców. Na spadek inflacji w 2013 r. wpłyną także obniżki cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, jako efekt renegocjacji kontraktu jamalskiego pomiędzy PGNiG a Gazpromem. W 2014 r. w kierunku niższej inflacji będzie oddziaływać również obniżenie podstawowej stawki podatku VAT do poziomu z 2010 r.

Jednak głównym źródłem niepewności dla prognozy inflacji i PKB jest rozwój sytuacji w strefie euro i powiązane z tym kształtowanie się kursu złotego oraz przyszła skala zmian w unijnej polityce fiskalnej.

{jumi [*9]}

a