updated 11:03 AM CEST, Apr 20, 2019
A+ A A-

Czas na nowy model leczenia choroby Parkinsona

  • Napisane przez Bea
  • Dział: Nauka

Pacjent z chorobą Parkinsona powinien trafiać nie tylko pod opiekę neurologa, jak dotychczas, ale do specjalistycznego ośrodka, który zapewni mu kompleksową pomoc wielu specjalistów – uważają eksperci.

W tej chwili takich ośrodków nie ma. Model, opracowany przez zespół ekspertów i klinicystów współpracujących z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zakłada wprowadzenie Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-ChP), w referencyjnych ośrodkach opieki koordynowanej. Planowane jest też utworzenie krajowego rejestru  pacjentów z chorobą Parkinsona opartego na rzeczywistych danych z NFZ i ZUS w celu bieżącej oceny opieki nad pacjentem oraz prognozowania trendów epidemiologicznych.

Na chorobę Parkinsona choruje w Polsce ponad 90 tys. osób, a co roku o chorobie dowiaduje się ponad 5 tys. nowych pacjentów.

Ze względu na starzejące się społeczeństwo choroby neurologiczne, w tym choroba Parkinsona są narastającym problemem zdrowotnym w Polsce. W tej chwili chorzy trafiają do neurologa i rozpoczynają leczenie nie zawsze idealnie dopasowane do etapu ich choroby.

- Doświadczenia wielu krajów wskazują, że najlepsze efekty leczenia osiąga się w specjalistycznych centrach referencyjnych, w których pacjent ma dostęp do holistycznej opieki: neurologa, neuropsychologa, psychiatry, rehabilitanta, neurochirurga, pielęgniarki parkinsonowskiej, gastroenterologa. Jedynie w takich ośrodkach powinny być prowadzone terapie infuzyjne, kwalifikacja i prowadzenie chorych po zabiegu DBS, czyli głębokiej stymulacji mózgu - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Nowy model ma gwarantować każdemu choremu dostęp do skutecznych, dopasowanych do jego wieku i nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, co w efekcie zagwarantuje wyższą skuteczność kliniczną oraz efektywność ekonomiczną.

To ważne, bo koszty choroby są wysokie zarówno dla systemu jak i samych pacjentów. Wydatki NFZ na leczenie w latach 2014-2018 wzrastały od 52,53 mln zł w 2014 r. do 77,91 mln zł w 2018 r. Koszty pośrednie transferowe ponoszone przez ZUS stanowią rocznie kolejne 50 mln zł, a większość tej kwoty (ponad 45 mln zł w 2015 r.) przeznaczane jest na renty z tytułu niezdolności do pracy. W ostatnich pięciu latach nastąpił wzrost kosztów pośrednich choroby Parkinsona o ok. 19 proc. Oznacza to, że średnio rocznie utrata produktywności kosztuje całe społeczeństwo ok. 113 mln zł – czyli ponad dwa razy więcej niż wydatki na renty ZUS.

Od niedawna polscy pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych, refundowanych metod leczenia, do których należą:  głęboka stymulacja mózgu (DBS), podskórne wlewy apomorfiny oraz dojelitowe podawanie lewodopy.  Największym problemem jest dostęp do rehabilitacji oraz innych specjalistów  jak np. psychologowie, logopedzi, a także pielęgniarki neurologiczne.

- Obecnie, to po stronie rodziny leży zapewnienie choremu kompleksowej opieki, a nie powinno tak być.  Wybrani specjaliści powinni być dostępni dla pacjentów w ośrodkach referencyjnych - mówi Wojciech Machajek z Fundacji Parkinsona.

Celem wdrożenia nowego modelu jest poprawa skuteczności leczenia, a także poprawa jakości życia i w następstwie zmniejszenie  liczby hospitalizacji.

- Spodziewamy się, że w wyniku wprowadzenia KOS-ChP zwiększymy efektywność wydatków dla tej populacji pacjentów związane z poradami lekarzy specjalistów, badaniami rezonansem, rehabilitacją oraz hospitalizacją, które obecnie realizowane są w sposób nieskoordynowany - mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Efekty programu będą stale monitorowane, co pozwoli na szybkie zastosowanie zmian. Głównym atutem tego modelu jest realne zwiększenie dostępności do leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona w Polsce.

Choroba Parkinsona, oficjalnie opisana w 1817 roku przez Jamesa Parkinsona zaliczaa jest  do grupy przewlekłych schorzeń zwyrodnieniowych mózgu. Dotknięte procesem chorobowym komórki układu nerwowego degenerują się i obumierają. U dotkniętego procesem chorobowym człowieka pojawiają się typowe objawy i ograniczenia ruchowe, jak spowolnienie, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa oraz zaburzenia równowagi.  Choroba Parkinsona tylko w Polsce dotyka prawie 100 tys. pacjentów, a średni wiek zachorowania to 58 lat, choć chorują także ludzie młodsi.

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl