niedziela, luty 05, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 23 lipiec 2018 11:31

Trzecie globalne spotkanie WHO na temat programu zapobiegania niedosłuchowi i leczenia głuchoty

Napisane przez Materiały Prasowe
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Trzecie globalne spotkanie WHO na temat programu zapobiegania niedosłuchowi i leczenia głuchoty fot. Wikipedia.org

W Genewie w głównej siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odbyło się trzecie globalne spotkanie dotyczące programu prewencji niedosłuchu i leczenia głuchoty podczas którego ogłoszono utworzenie Światowego Forum Słuchu.

To sojusz agencji ONZ, rządów, naukowców, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego - międzynarodowe wsparcie naukowe, o niespotykanej skali i zasięgu - powołane w celu wzmocnienia działao na rzecz ochrony słuchu. Światowe Forum Słuchu jest niezwykle ważną inicjatywą dla kolejnych działao, tworzenia programów oraz projektów promocji zdrowia w wymiarze globalnym i przy wsparciu instytucji paostwowych oraz lokalnych. Oficjalny członek organizacji prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyoski reprezentując, jako sekretarz, Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, oraz jako członek Zarządu International Society for Telemedicine & eHealth, członek Komitetu European Academy of Otology & Neuro-Otology (EAONO), członek Międzynarodowego Komitetu American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO) brał aktywny udział w obradach Forum.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że poważny niedosłuch dotyczy około 466 milionów ludzi na świecie. Przewiduje się, że w nadchodzących lata ta liczba znacząco wzrośnie. Według WHO koszty wynikające z nierozwiązanego problemu niedosłuchu na całym świecie oszacowano niedawno na 750 miliardów dolarów rocznie. Dlatego też konieczne jest podjęcie działao, które zapobiegną rozwojowi problemu, nie tylko na poziomie globalnym, ale przede wszystkim kontynentalnym, krajowym i lokalnym.

WHO zachęca przedstawicieli rządów oraz odpowiednie instytucje do podjęcia działao na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeo słuchu, m.in. poprzez skuteczne i ekonomicznie uzasadnione programy badao przesiewowych oraz wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i narzędzia e-zdrowia. Podkreśla rolę prewencji, monitorowania, a także aktywnego zaangażowania pacjentów. Sojusz zwraca uwagę na społeczny problem zaburzeo komunikacyjnych oraz ich konsekwencji dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, co w następstwie ma wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną - powiedział prof. Piotr H. Skarżyoski.

Problem wad słuchu stał się chorobą cywilizacyjną. Powszechnie wiadomo, że prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeostwa informacyjnego. Zaburzenia słuchu są jedną z głównych przyczyn utrudnionego rozwoju, trudności w nabywaniu umiejętności językowych oraz w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem. Z uwagi na bardzo dużą skalę problemu niedosłuchu należy podejmowad działania, które pozwolą wykryd jak najwcześniej wspomniane dysfunkcje oraz wdrożyd wczesną terapię i rehabilitację.

We współczesnym, rozwijającym się szybko świecie niezwykle ważna jest umiejętnośd prawidłowej komunikacji. Jest ona niezbędnym elementem niemal wszystkich obszarów aktywności i życia człowieka, pełni kluczową rolę w kształtowaniu pozycji zawodowej i społecznej. Wszystko, co ją zaburza, znacząco obniża jakość życia – dodaje prof. Piotr H. Skarżyoski.

a