piątek, maj 14, 2021
Follow Us
środa, 27 wrzesień 2017 11:32

W Polsce pojawiają się spółki spin-off technologii magazynowania energii

Napisane przez ISBNews
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W Polsce pojawiają się spółki spin-off technologii magazynowania energii pexels.com

 Magazyny energii są jednym z najważniejszych celów aktualnych badań i inwestycji na świecie.

Mają stanowić bufor bezpieczeństwa systemów energetycznych, w których coraz istotniejszą rolę odgrywają odnawialne źródła energii. W Polsce również powstają już pierwsze spółki spin-off opracowujące technologie magazynowania energii, poinformował Patryk Chaja z Polskiej Akademii Nauk (PAN). Istotną rolę w tych procesach odgrywają akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) laboratoria, które prowadzą badania na poszczególnych etapach budowy systemów energetycznych opartych na OZE.

„W polskich warunkach pojawiają się pierwsze spółki typu spin-off, które oscylują wokół jednostek naukowych, uczelni wyższych i prowadzą pierwsze badania w zakresie magazynów energii. Jeżeli chodzi o rozwiązania komercyjne, to jest kilka firm bazujących głównie na technologii litowo-jonowej, która oferuje gotowe rozwiązania techniczne. Jednak są to dość drogie technologie i magazynowanie energii stanowi w nich bardzo dużą część budżetu całego systemu. Dlatego ciekawym rozwiązaniem mogą być baterie przepływowe. Spotkałem się z pierwszymi rozwiązaniami tego typu opracowanymi na terenie Polski, aczkolwiek są wczesne prace badawczo-rozwojowe, które jeszcze nie doczekały się komercjalizacji. Ich rozwój jest mocno promowany i spodziewamy się, że pojawią się polskie rozwiązania" – powiedział koordynator ds. badań i rozwoju Polskiej Akademii Nauk (PAN) w zakresie konwersji energii i OZE Patryk Chaja podczas debaty eksperckiej PCA. 

„Uważam, że uzyskanie akredytacji dla laboratoriów, które następnie badają urządzenia i dają wyniki do ich certyfikacji jest bardzo istotnym elementem, gdyż wiele bardzo różnego rodzaju produktów pojawia się na rynku związanym z odnawialnymi źródłami energii, a nie zawsze spełniają one określone standardy. Dlatego im szybciej wprowadzimy certyfikowanie różnych etapów budowy systemów energetycznych opartych na OZE, tym szybciej unikniemy błędów związanych z inwestowaniem w technologie, które nie do końca mogą spełnić oczekiwania pod kątem technologicznym, jak i finansowym" – dodał przedstawiciel PAN. 

Zaznaczył, że we współczesnych systemach energetycznych obserwujemy trend zmierzający ku temu, aby coraz większa część energii generowana w systemach pochodziła ze źródeł odnawialnych. 

„Jeżeli rozpatrujemy systemy energetyczne w tym kontekście, to na chwilę obecną najbardziej efektywne systemy złożone ze źródeł odnawialnych, oparte są na kompleksowych rozwiązaniach, w których w systemie wykorzystywane są jednocześnie generatory produkujące energię z wiatru, słońca czy też układów kogeneracyjnych np. na biomasie. Wszystkie te elementy połączone w jeden system zaczynają funkcjonować bardziej efektywnie, dostarczając większej ilości energii. Jednak nieodzownym elementem systemów opartych o źródła odnawialne są również magazyny energii, które potrafią być pewnym rodzajem buforów dla tego rodzaju systemów energetycznych" – wymienił pracownik PAN. 

Podkreślił, że organizowane w ten sposób systemy energetyczne prowadzą do stabilizacji całego układu i jednocześnie bardzo korzystnie wpływają na stabilizacje sieci energetycznych, które na chwilę obecną oparte są głównie na źródłach konwencjonalnych, w których mamy pełną kontrolę produkcji energii. 

„W przypadku źródeł OZE, kontrola produkcji energii jest dość ograniczona. Dlatego magazyny energii są ważnym tematem rozwijanym obecnie w wielu placówkach naukowych na całym świecie. Trwają prace nad wybraniem odpowiedniego rodzaju magazynu. Z jednej strony mamy baterie litowo-jonowe, obecnie często spotykane w samochodach elektrycznych. Notabene upatruje się, że ten rodzaj magazynów będzie służył do przyszłego transportu elektrycznego. Z drugiej strony mamy wodór i baterie przepływowe. Technologia wodorowa jest dość mocno rozwijana w Japonii, a baterie przepływowe w USA i te rozpatruje się w zastosowaniach do dużej energetyki, czyli do takich rozwiązań, w których możemy zmagazynować duże ilości energii, generowane w danym momencie z OZE" – podsumował Chaja.

a