piątek, grudzień 04, 2020
Follow Us
wtorek, 26 wrzesień 2017 11:58

Szumowski: Studenci z USA będą chętniej studiowali medycynę na polskich uczelniach

Napisane przez nauka.gov.pl
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szumowski: Studenci z USA będą chętniej studiowali medycynę na polskich uczelniach nauka.gov.pl

Decyzją amerykańskiej komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) przedłużono o kolejne trzy lata okres obowiązywania pozytywnej oceny USA dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych.

Dobra ocena NCFMEA skutkuje obecnością studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskich uczelniach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego.

W czwartek, 21 września w amerykańskim Departamencie Edukacji odbyło się wysłuchanie polskiej delegacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PKA i KRAUM w sprawie akredytacji polskich uczelni medycznych. Delegacja, której przewodniczył podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Łukasz Szumowski, przekazała członkom komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) szereg informacji na temat: przebiegu studiów medycznych, zasad egzaminowania, zarządzania uczelniami, a także losów absolwentów studiów medycznych. Wysłuchanie było zakończeniem długotrwałego procesu ewaluacji,  a jego rezultatem jest właśnie przedłużenie akredytacji.

To bardzo dobra wiadomość dla studentów z USA, którzy będą mogli na zasadzie odpłatności studiować na naszych uczelniach, ubiegać się o dofinansowanie nauki z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich.

Co ważne, pozytywna ocena NCFMEA przekłada się również na obecność studentów z innych państw na naszych uczelniach medycznych. Obecnie (dane Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za rok akademicki 2016/2017) w polskich uczelniach podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na zasadzie odpłatności, w ramach tzw. mobilności pionowej (tj. realizacji kolejnego stopnia kształcenia na innej uczelni) kształci się 639 obywateli USA (spośród 6 769 obcokrajowców ogółem).

Inne liczne grupy studentów w roku akademickim 2016/2017 pochodzą z następujących państw:

  • Norwegii (1443 osób), 
  • Szwecji (1105), 
  • Tajwanu (732), 
  • Niemczech (665), 
  • Kanady (380), 
  • Arabii Saudyjskiej (260), 
  • Wielkiej Brytanii (223), 
  • Tajlandii (128),
  • Indii (98).

Warto wspomnieć, że amerykański komitet przyznaje polskim uczelniom medycznym pozytywne oceny nieprzerwanie od 1997 roku.

a