środa, listopad 29, 2023
Follow Us
poniedziałek, 22 maj 2017 14:41

Ministerstwo Nauki chce powstania szkół doktorskich

Napisane przez Miniesterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Fot: pixabay.com Fot: pixabay.com

Szkoły doktorskie z powszechnym systemem stypendialnym, prestiżowy doktorancki grant od NCN i likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich – oto nowe rozwiązania, które zaproponuje resort nauki w przygotowywanym projekcie Ustawy 2.0.

 – Rozwiązania, które dzisiaj przedstawiam, są pochodną intensywnych dyskusji ze środowiskiem doktoranckim i młodych naukowców, które prowadzimy od początku prac nad Ustawą 2.0. – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD).

Trzy ścieżki doktoranckie

Na spotkaniu na Politechnice Warszawskiej, organizowanym przez KRD, szef resortu nauki zaprezentował odnowioną formułę prowadzącą do uzyskania stopnia doktora. – Postępowanie będzie jednolite dla wszystkich, prowadzić będą do niego trzy ścieżki, przy czym (aby podnieść jakość doktoratów) zlikwidujemy niestacjonarne studia doktoranckie – zapowiedział Gowin.

Stopień doktora będzie można uzyskać poprzez:

  • kształcenie w szkołach doktorskich,
  • doktorancki grant promotorski,
  • funkcjonującą obecnie ścieżkę eksternistyczną („z wolnej stopy”).

W szkołach doktorskich, które będą funkcjonowały w ramach uczelni, MNiSW chce wprowadzić powszechny system stypendialny dla doktorantów. Każdy doktorant w szkole doktorskiej otrzyma stypendium pozwalające na skupieniu się na pracy naukowej. Nowa struktura powinna działać w poprzek struktury wydziałowej uczelni, a więc cechować się interdyscyplinarnością, dlatego też będzie mogła być utworzona dla co najmniej dwóch dyscyplin naukowych ocenionych wysoko w ramach ewaluacji działalności naukowej. Szkoły doktorskie będą mogły być także tworzone wspólnie przez uczelnie oraz instytuty naukowe PAN.

Będzie to 6-letnia elitarna ścieżka oparta na konkursie grantowym realizowanym za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki i uwzględniająca ocenę ekspertów międzynarodowych. Doktorant będzie też automatycznie zatrudniany na stanowisku co najmniej asystenta.

– Musimy zapewnić podnoszenie poziomu doktoratów. Dlatego też chcemy wprowadzić szereg wymogów projakościowych – stwierdził szef resortu nauki.

Mogą być nimi np.:

  • publikacja co najmniej jednego artykułu w recenzowanym czasopiśmie ze zmodyfikowanej listy MNiSW lub książki w wydawnictwach z listy MNiSW;
  • wprowadzenie w ramach szkoły doktorskiej ewaluacji śródokresowej postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (z udziałem recenzentów z innej uczelni), która będzie przepustką do dalszego kształcenia oraz warunkiem uzyskania wyższego stypendium;
  • wprowadzenie większej liczby recenzji (cztery recenzje, w tym co najmniej trzy pozytywne);
  • wprowadzenie wymogu posiadania zewnętrznego certyfikatu z języka obcego na poziomie C1.

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/

a