wtorek, kwiecień 16, 2024
Follow Us
czwartek, 03 grudzień 2015 11:21

Otwarto Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Wyróżniony

Napisane przez Nauka w Polsce
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Otwarto Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii fot. MOs810 / Wikipedia - CC BY-SA 3.0

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) otwarto we wtorek w Poznaniu. Multidyscyplinarny ośrodek ma skupiać najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Inwestycja kosztowała 251,5 mln zł, wartość dofinansowania unijnego przekroczyła 213,7 mln zł. Składający się z kompleksu budynków obiekt ma powierzchnię ok. 20 tys. mkw. Kamień węgielny pod budowę ośrodka wmurowano w 2011 roku.

„Nowocześnie wyposażone centrum stanowić będzie multidyscyplinarny ośrodek naukowy w zakresie nowoczesnych technologii, materiałów, biomateriałów i nanomateriałów, opartych na najnowszych osiągnięciach chemii, technologii chemicznej, fizyki, medycyny, biotechnologii, oraz nauk rolniczych" – powiedział podczas otwarcia centrum rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Bronisław Marciniak.

WCZT jest projektem inwestycyjnym środowiska naukowego miasta Poznania. Według pomysłodawców przedsięwzięcia, integracja środowiska naukowego stolicy Wielkopolski pozwoli na stworzenie ośrodka badawczo–technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Istotą działań WCZT ma być opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów, a także nowej generacji biomateriałów i nanomateriałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem m.in. dla optoelektroniki, medycyny, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki.

Celem prowadzonych w WCZT badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii w medycynie, dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym.

WCZT tworzone jest przez konsorcjum koordynowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM). W jego skład wchodzą: Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.

Dyrektor WCZT, inicjator i realizator przedsięwzięcia prof. Bogdan Marciniec powiedział PAP, że utrzymanie infrastruktury i aparatury centrum to koszt ok. 8 mln zł rocznie. Trwają starania o pozyskanie funduszy na utrzymanie ośrodka z budżetu centralnego. Dodał, że w WZCT już prowadzone są pierwsze projekty o wartości ok. 10 mln zł.

„To ma być multidyscyplinarny ośrodek, który zajmie się z jednej strony odkryciami naukowymi, z drugiej – szukaniem zastosowań, przełożeniem odkryć na badania rozwojowe. Ten ośrodek zawiera aparaturę i instalacje, które są na europejskim poziomie. Mamy propozycje z całego świata; Amerykanie, Europejczycy chcą tu robić badania, bo w Polsce można je robić taniej - na takiej samej aparaturze. Liczymy bardzo na międzynarodową współpracę, ale także na współpracę z firmami" – dodał.

Infrastruktura WCZT składa się z Centrum Technologii Biomedycznej, Centrum Biotechnologii Przemysłowej i Roślinnej, Centrum Technologii Chemicznych i Nanotechnologii oraz Centrum Badań Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium Aparatury Unikatowej.

Docelowo w Centrum znajdzie pracę ponad dwustu pracowników badawczych, pochodzących z grona najzdolniejszych absolwentów studiów doktoranckich i pracowników naukowych, przede wszystkim poznańskich uczelni i instytutów naukowych, a także specjalistów z innych krajów europejskich. Zajęcie w WCZT znajdzie też 200-400 magistrantów i doktorantów.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

a