niedziela, kwiecień 14, 2024
Follow Us
czwartek, 21 marzec 2024 11:04

Jedno zdrowie – mówimy o tym stanowczo za mało Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Koncepcja "One Health" zakłada zrównoważone podejście do zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów Koncepcja "One Health" zakłada zrównoważone podejście do zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów mat.pras

Artykuł autorstwa Huberta Biskupskiego, opublikowany 16 marca 2024 roku, skupia się na idei "One Health" (Jedno Zdrowie), która była głównym tematem 5. Kongresu "Zdrowie Polaków". Kongres ten ma na celu promowanie zintegrowanego podejścia do zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów.

W ramach tego wydarzenia zostaną zaprezentowane rekomendacje uczestników oraz wręczone nagrody w konkursie "Perspektywy Medycyny". Autor rozmawia z prof. Henrykiem Skarżyńskim, dyrektorem Światowego Centrum Słuchu i przewodniczącym Rady Programowej Kongresu "Zdrowie Polaków", aby zgłębić znaczenie koncepcji "One Health" i jej implikacje dla Polski.

Koncepcja "One Health" zakłada zrównoważone podejście do zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ zdrowie jest pojęciem obejmującym nie tylko leczenie chorób, ale także inne czynniki, takie jak odżywianie, praca i środowisko. Wprowadzenie tej koncepcji może pomóc w identyfikowaniu obszarów zagrożeń dla zdrowia i minimalizacji szkód ponoszonych przez społeczeństwo.

Prof. Skarżyński podkreśla, że koncepcja "One Health" musi uzyskać wsparcie różnych środowisk, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Niestety, w Polsce jeszcze zbyt mało mówi się o tej koncepcji i rzadko bierze się ją pod uwagę przy tworzeniu programów profilaktyki zdrowotnej czy wytycznych w systemie ochrony zdrowia. Autor wskazuje, że należy kontynuować wysiłki w celu promowania tej idei i wdrażania jej zasad w życie.

Pytany o to, jak różne środowiska podchodzą do idei "One Health", prof. Skarżyński wskazuje, że koncepcja ta jest promowana i wspierana przez wiele instytucji, włączając w to Światową Organizację Zdrowia i Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Jest to proces skomplikowany i kosztowny, dlatego tempo jego wdrażania jest zbyt wolne, ale istnieje potrzeba kontynuacji wysiłków w tym zakresie.

Na zakończenie, autor porusza kwestię budowy placówek zdrowotnych, które będą przyjazne dla pacjentów. Prof. Skarżyński opowiada o swoim doświadczeniu związanych z tworzeniem takich miejsc, które oprócz funkcji medycznych, oferują również przyjazne otoczenie, sprzyjające procesowi leczenia, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Podsumowując, artykuł skupia się na znaczeniu koncepcji "One Health" dla zdrowia publicznego oraz konieczności promowania jej w Polsce i na świecie. Prof. Skarżyński podkreśla wagę zrównoważonego podejścia do zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, co może przyczynić się do poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Żródło: superbiz.se.pl

Więcej w tej kategorii: « Światowy Dzień Nerek

a