poniedziałek, marzec 20, 2023
Follow Us

Nawrocki

środa, 21 grudzień 2022 12:48

Eko-Hub - owocna współpraca w Lublinie - jak zbliżyć naukę do praktyki Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Od prawej: prorektor dr hab. Bartosz Sołowiej, Paweł Krajmas – prezes Stowarzyszenia, Czesław Meus – popularyzator ekożywności, Maciej Bartoń – pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia, dr inż. Anna Jeżak-Zgórka - koordynatorka w CTT Od prawej: prorektor dr hab. Bartosz Sołowiej, Paweł Krajmas – prezes Stowarzyszenia, Czesław Meus – popularyzator ekożywności, Maciej Bartoń – pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia, dr inż. Anna Jeżak-Zgórka - koordynatorka w CTT mat.pras

Odpowiedź na to ważne pytanie daje stworzenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Eko-Huba, który funkcjonuje w Centrum Transferu Technologii. Nowy i twórczy organizm wyrósł z zawartego w październiku 2022 porozumienia dotyczącego współpracy Uniwersytetu z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”. 

W spotkaniu tworzącym Eko-Hub wzięli udział: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr inż. Iwona Niezgoda, specjalista ds. innowacyjności CTT dr inż. Anna Jeżak-Zgórka. Natomiast „Polską Ekologię” reprezentował prezes Stowarzyszenia Paweł Krajmas oraz Maciej Bartoń – pełnomocnik zarządu.

Stowarzyszenie „Polska Ekologia”  powstało w 2006 roku i skupia blisko 150 producentów, którzy podjęli produkcję żywności z surowców ekologicznych, i mają przekonanie, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka.

Partnerzy porozumienia nie zaczynają współpracy od zera, bowiem wiele rozwiązań naukowych powędrowało już do sektora żywności ekologicznej i znalazło zastosowanie np. w przetwórniach.

Przykładem może być komora dojrzewalnicza w Z.M. „Jasiołka”. Forma, kształt i  materiały użyte do stworzenia  komory są efektem wieloletnich badań oraz współpracy "Jasiołki" właśnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i z profesorem  Zbigniewem Dolatowskim z warszawskiego Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Proces dojrzewania szynek, schabu, udźca, kiełbas przechodzi w kontrolowanej atmosferze, która  ma na celu zapewnienie jednorodnych warunków tego procesu. Zastosowanie akurat tej technologii powoduje, że wyroby  nie są zwykłymi produktami mięsnymi, lecz mają właściwości dietetyczne.

Rewelacyjna trispa

Są inne przykłady symbiozy nauki z praktyką. Sukcesem zakończyło się wprowadzenie na rynek prapszenicy okrągłoziarnowej w latach 2018-2021 przez zjednoczenie sił Stowarzyszenia „Polska Ekologia i Konsorcjum „Pradawne Ziarno” pod kierownictwem dr hab. inż. Małgorzaty Szczepanek z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pszenica okrągłoziarnowa, zwana trispą, to pierwotne pradawne zboże o wysokiej wartości odżywczej.

Stowarzyszenie „Polska Ekologia” wprowadziło na polski rynek detaliczny ekologiczną mąkę pełnoziarnistą oraz ziarno z tej pszenicy. Ekologiczna mąka z trispy idealnie sprawdziła się  przy wypieku chleba, bułek, ciast, ciasteczek, i do wyrobu makaronów oraz  pierogów.

Smakowita prezentacja Eko-Huba na Ekogali

Lubelski Eko-Hub jest szansą na tworzenie kolejnych rozwiązań. Planowana jest współpraca z innymi przetwórniami i gospodarstwami, a także z partnerami zagranicznymi, w zakresie kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych w szczególności ekologicznych oraz przy pozyskiwaniu finansowania na realizację wspólnych projektów.

Przykładem może być m.in. grudniowa prezentacja na XVI Targach Ekogala w Rzeszowie, na stoisku #Stowarzyszeniapolskaekologia pierwszych innowacyjnych produktów z trispy , a mianowicie makaronów z suszem jabłkowym oraz z suszonymi borowikami (wszystkie składniki z certyfikatem bio). Te nowe makarony powstały w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Zawiązał się zespół, który pod kierownictwem profesora uczelni dr inż. Aldony Soboty, stworzył pilotażową partię makaronów. Z jednej strony to pracownicy naukowi – dr inż. Jarosław Mazurkiewicz starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, dr Anna Wirkijowska, dr inż. Piotr Zarzycki, mgr inż. Dorota Teterycz, którzy połączyli siły z produkcyjną stroną, a mianowicie z wieloletnim praktykiem, konsultantem zbożowej branży i orędownikiem tripsy Czesławm Meusem ze Stowarzyszenia „Polska Ekologia.

Przeprowadzona degustacja wśród publiczności potwierdziła, że makaron z trispy będzie hitem w niedługim czasie.

Ważne są relacje naukowo-biznesowe

Istnieje jeszcze element edukacyjny działalności Eko-Huba. Organizowane będą szkolenia i warsztaty dla studentów, doktorantów i młodych naukowców z zakresu „świadomości biznesu” oraz rozwijania relacji naukowo-biznesowych z firmami. Tworzone będą również sieci „networkingowe” dla młodzieży i kadry naukowej oraz przedsiębiorców w celu pozyskania potencjalnych partnerów do współpracy naukowo-badawczej i biznesowej.

- „Zakres działalności Eko-Huba to wachlarz możliwości rozwoju zarówno dla pracowników, studentów Uniwersytetu jaki i producentów żywności ekologicznej. W Eko-Hubie chcemy wypracowywać dla najważniejszych gałęzi gospodarki innowacyjne rozwiązania o charakterze ekologicznym. W erze globalizacji i jednoczesnej troski o przyszłość naszej planety jesteśmy poniekąd zmuszeni szukać alternatywnych rozwiązań dla gospodarki. Istotnym aspektem naszej działalność jest również edukacja , m.in. czym jest ekologia i jak może wyglądać nowoczesna ekologia. Stworzenie Eko-Huba wprowadza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na  nowe ścieżki współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Stworzenie Eko-Huba Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to krok w lepszą i bezpieczną przyszłość” – mówi dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr inż. Iwona Niezgoda.

Współdziałanie nauki i praktyki ma szanse na dalsze sukcesy, gdyż Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, o silnej pozycji naukowej i prestiżu społecznym w kraju oraz na świecie.

a