czwartek, marzec 04, 2021
Follow Us
poniedziałek, 07 wrzesień 2020 12:02

„Śmiercionośny grudzień” – czy zima przyniesie 30000 zgonów dziennie? Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(1 głos)
prognozowane na grudzień 750000 ocalonych istnień ludzkich oraz 30000 zgonów dziennie to ilustracja różnicy między „najlepszym” a „najbardziej prawdopodobnym” scenariuszem prognozowane na grudzień 750000 ocalonych istnień ludzkich oraz 30000 zgonów dziennie to ilustracja różnicy między „najlepszym” a „najbardziej prawdopodobnym” scenariuszem mat.pras

Institute for Health Metrics and Evaluation z Waszyngtonu przewiduje, że noszenie masek i zachowanie dystansu społecznego, to działania które mogą ocalić do końca roku prawie 770 000 osób od zgonu na COVID-19.

Przewidywany skumulowany wskaźnik umieralności na COVID0-19 do dnia 1 stycznia ma sięgnąć 2,8 miliona zgonów, o około 1,9 miliona więcej niż od dziś do końca roku. W grudniu dzienna liczba zgonów może sięgnąć nawet 30000.

„Pierwsze ogólnoświatowe przewidywania, w podziale na poszczególne państwa, przynoszą zatrważające prognozy, ale także plan działania, z którego przywódcy rządów i obywatele mogą skorzystać, aby wyeliminować COVID-19 - powiedział dyrektor IHME, dr Christopher Murray. - Czeka nas śmiercionośny grudzień, zwłaszcza w Europie, Azji Centralnej i Stanach Zjednoczonych. Dowody naukowe są niepodważalne i jasne: noszenie masek, zachowywanie dystansu społecznego i ograniczenie liczebności zgromadzeń mają kluczowe znaczenie dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa”.

Instytut opracował modele trzech scenariuszy rozwoju pandemii koronawirusa:

- „najgorszy scenariusz”, w którym zakłada się utrzymanie wskaźnika noszenia masek na obecnym poziomie i dalsze luzowanie przez rządy wymagań odnoszących się do zachowywania dystansu społecznego, wskutek czego łączna liczba zgonów do końca roku wyniesie 4 miliony;

- „najlepszy scenariusz” przewidujący łączną liczbę zgonów na poziomie 2 milionów, o ile noszenie masek stanie się niemal powszechne a, jeżeli dzienny wskaźnik umieralności przekroczy 8 zgonów na milion, rządy nałożą wymagania dotyczące zachowania dystansu społecznego;

- „najbardziej prawdopodobny scenariusz” przewidujący utrzymanie się wskaźnika noszenia masek i przestrzegania innych środków ochronnych na obecnym poziomie, co przyniesie łączną liczbę zgonów sięgającą około 2,8 miliona.

Wspomniane powyżej prognozowane na grudzień 750000 ocalonych istnień ludzkich oraz 30000 zgonów dziennie to ilustracja różnicy między „najlepszym” a „najbardziej prawdopodobnym” scenariuszem.

Każdy z tych scenariuszy zakłada znaczący ogólnoświatowy wzrost w porównaniu do obecnej łącznej liczby zgonów o prawie 910000. Wzrost ten wynika po części z prawdopodobnego sezonowego wzrostu liczby przypadków COVID-19 na półkuli północnej. Do dziś wykazano, że wzorzec częstości występowania COVID-19 jest zbliżony do sezonowego wzorca zachorowań na zapalenie płuc, i jeżeli ta korelacja się utrzyma, późną jesienią i zimą państwa na półkuli północnej mogą odnotować wzrost liczby zachorowań.

„Wraz z nadejściem zimy obywatele państw położonych na półkuli północnej muszą wzmóc czujność, ponieważ zachorowania na koronawirusa, podobnie jak na zapalenie płuc, będą częstsze w chłodnym klimacie” - powiedział Murray.

Nowe prognozy, w tym uzupełniające przewidywania dotyczące liczby dziennych zakażeń dla Polski przygotowane przez Institute for Health Metrics and Evaluation tutaj...

Murray zwrócił uwagę na bezprecedensową szansę na ocalenie żyć dzięki szybkiemu podjęciu działań.

„Śledząc zatrważające prognozy dotyczące COVID-19 łatwo dać się przytłoczyć ogromnym liczbom - powiedział Murray. - Liczba zgonów przekracza liczbę kibiców, jaką można zgromadzić na trybunach 50 największych stadionów świata – to przemawiający do wyobraźni obraz liczby tych, którzy stracili życie”.

Według najbardziej prawdopodobnych prognozowanych przez IHME scenariuszy państwami o najwyższej łącznej liczbie zgonów w przeliczeniu na jednego mieszkańca będą Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Holandia i Hiszpania. W kontekście podziału geograficznego stosowanego przez WHO scenariusz ten zakłada, że do dnia 1 stycznia w regionie obu Ameryk odnotowanych zostanie łącznie 959685 łącznych zgonów, w regionie Europy 667811, w regionie Afryki 79583, we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego 168711, w regionie Azji Południowo-Wschodniej 738427, a w regionie Zachodniego Pacyfiku 191598.

„Wszyscy musimy brać przykład z przywódców państw, w których ograniczono rozprzestrzenianie się wirusa oraz tych, w których podczas drugiej fali zakażeń podjęto natychmiastowe działania zmierzające do przeciwdziałania stratom i ratowania życia” - powiedział Murray.

Murray ostrzegł również przed stosowaniem strategii tak zwanej „odporności populacyjnej”, z którą mamy do czynienia, gdy duża część populacji nabywa odporność na wirusa poprzez zakażenie i wyzdrowienie. W tych populacjach „najgorszy scenariusz” przewidywanych prognoz odzwierciedla sytuację, w której przywódcy zezwalają na rozprzestrzenianie się wirusa wśród obywateli ich państwa, co prowadzi do wysokiej liczby zgonów.

„Ta pierwsza ogólnoświatowa prognoza daje nam możliwość udowodnienia szkodliwości odporności populacyjnej, która w zasadzie nie ma nic wspólnego z nauką i etyką, pozwalając umierać milionom ludzi, których można było ocalić” - powiedział Murray. „Jest to po prostu karygodne”.

Poniżej podano 10 państw, w których – w najgorszym, najbardziej prawdopodobnym i najlepszym scenariuszu – prognozuje się najwyższy wskaźnik zgonów w przeliczeniu na jednego mieszkańca:

- najgorszy scenariusz: Holandia, Hiszpania, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Japonia, Szwecja, Rumunia, Izrael, Republika Mołdawii, Stany Zjednoczone Ameryki, Czarnogóra.

- najbardziej prawdopodobny scenariusz: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Holandia, Hiszpania, Belgia, Peru, San Marino, Szwecja, Stany Zjednoczone Ameryki, Ekwador, Francja.

- najlepszy scenariusz: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Hiszpania, Peru, San Marino, Kazachstan, Ekwador, Belgia, Panama, Meksyk, Kolumbia.

10 państw, w których na dzień 1 stycznia prognozuje się najwyższy skumulowany wskaźnik umieralności:

37049796 tabela1 crop 300x168 58abec7b CPO1280 1A

10 państw o najwyższym przewidywanym na dzień 1 stycznia skumulowanym wskaźniku umieralności w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców:

37049796 tabela2 crop 300x168 58abec7b CPO1280 1B

Prognozy Instytutu IHME dla Indii opierają się na modelu epidemiologicznym uwzględniającym dane dotyczące liczby chorych, zgonów oraz występowania przeciwciał, a także wskaźników częstości testowania pod kątem COVID-19 w poszczególnych państwach, mobilności, przestrzegania obowiązku zachowywania dystansu społecznego, noszenia masek, gęstości zaludnienia i grup wiekowych, jak również sezonowości zachorowań na zapalenie płuc, która wykazuje wysoką korelację ze ścieżką zachorowań na COVID-19.

Nowe prognozy, w tym uzupełniające przewidywania dotyczące liczby dziennych zakażeń, są dostępne pod adresem https://covid19.healthdata.org/india i będą w przyszłości systematycznie uaktualniane.

 

Instytut Ewaluacji i Metryki Zdrowia (IHME) to niezależny ogólnoświatowy ośrodek badań w dziedzinie zdrowia, działający w ramach Szkoły Medycznej przy Uniwersytecie Waszyngtońskim, zajmujący się wykonywaniem dokładnych i porównywalnych analiz dotyczących najbardziej palących ogólnoświatowych problemów zdrowotnych oraz oceną strategii prowadzących do ich rozwiązania. IHME ogromną wagę przywiązuje do transparentności i szeroko upowszechnia opracowane informacje, dzięki czemu decydenci mogą podejmować ugruntowane decyzje o przeznaczaniu środków na poprawę zdrowia ludności.

 

a