sobota, sierpień 13, 2022
Follow Us

Oprócz rosnącego fundamentalizmu islamskiego i nietolerancji, chrześcijanie w tym azjatyckim kraju musieli również w minionym roku radzić sobie z powszechną nietolerancją i zostali nieproporcjonalnie dotknięci pandemią Covid-19.

Dział: Kultura

a