poniedziałek, listopad 29, 2021
Follow Us

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 2 skargi kasacyjne złożone wcześniej przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Na kolejnym już posiedzeniu w tej sprawie - 22 lutego - Sąd przyjął, że zgodnie z art. 170 P.P.S.A. sądy administracyjne związane są wyrokiem w sprawie I OSK 2440/13. Jak uzasadniał NSA, przy wykładni systemowej należy porównywać akty najbardziej do siebie zbliżone, które miały taki sam lub zbieżny cel. Dlatego Sąd odwołał się do ustawy o Wykonaniu Reformy Rolnej z 1925 r., przyjmując, że obejmowała ona grunty w miastach, ale je wyłączała. Skargi kasacyjne, które rozpatrywał na kolejnym już posiedzeniu NSA, dotyczyły tego, jak organy państwowe (administracja, samorządy czy sądy) powinny interpretować przepisy aktów nacjonalizacyjnych, przede wszystkim dekretu PKWN o Reformie Rolnej z 1944 roku.

Dział: Nieruchomości
poniedziałek, 20 luty 2017 14:10

Poszkodowani właściciele ziemscy w sądzie

Naczelny Sąd Administracyjny 22 lutego ma rozstrzygnąć, jak należy stosować przepisy największego aktu nacjonalizacyjnego, czyli dekretu PKWN z 1944 r o reformie rolnej.

Dział: Nieruchomości
poniedziałek, 13 luty 2017 12:20

W oczekiwaniu na kluczowe rozstrzygnięcia

Osoby poszkodowane prowadzące, często już od ponad dwudziestu lat, starania o odzyskanie bezprawnie odebranych im nieruchomości lub wypłatę za nie odszkodowań do dziś czekają na rzetelną interpretację przepisów nacjonalizacyjnych. Zdaniem poszkodowanych, organy państwowe (m.in. sądy i administracja) często dokonują interpretacji w sposób zbyt szeroki. 14 lutego Naczelny Sąd Administracyjny ma rozstrzygnąć, jak należy stosować przepisy największego aktu nacjonalizacyjnego czyli dekretu PKWN z 1944 r o reformie rolnej.

Dział: Nieruchomości
poniedziałek, 12 wrzesień 2016 13:08

Oświadczenie PTZ odnośnie reprywatyzacji

W związku z toczącą się dyskusją na temat nieprawidłowości w zakresie zwrotu nieruchomości w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wystosowało oświadczenie, w którym przypomina, że od wielu lat zwracało uwagę, że nie przeprowadzenie reprywatyzacji w drodze ustawowej, powoduje wiele negatywnych konsekwencji uderzających w polską gospodarkę i wiarygodność państwa polskiego.

Dział: Nieruchomości
czwartek, 14 styczeń 2016 11:52

Ziemianie popierają zmiany prawne dot. własności

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (PTZ) powołany został Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych. W jego skład weszli przedstawiciele czterech ugrupowań partyjnych (PiS, PO, Kukiz15 i Nowoczesna), reprezentujących zarówno Sejm jak i Senat. Jego głównym zadaniem będzie edukacja i oddziaływanie na parlamentarzystów w celu budowania klimatu sprzyjającego uchwaleniu w przyszłości ustawy reprywatyzacyjnej. Zarząd Główny PTZ deklaruje wszelkie możliwe wsparcie dla Zespołu.

Dział: Nieruchomości
czwartek, 08 październik 2015 13:11

Wzywamy polityków do zajęcia się reprywatyzacją

Pomimo upływu ćwierć wieku od początku przemian demokratycznych w Polsce nie potrafiono rozwiązać w naszym kraju wielu kluczowych dla społeczeństwa i państwa problemów. Jednym z najważniejszych stanowi kwestia ustawowego uregulowania zadośćuczynienia za mienie zawłaszczone przez komunistyczne władze polskim obywatelom na mocy narzuconych siłą stalinowskich dekretów nacjonalizacyjnych w latach 40. i 50. dwudziestego wieku – napisało Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

piątek, 26 czerwiec 2015 14:59

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie protestuje

Przeciwko likwidacji ostatniego uprawnienia, jakim było prawo pierwszeństwa nabycia ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych SP, przysługujące spadkobiercom ziemian protestuje Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Przyjęte 25 czerwca br. rozwiązania prawne de facto sankcjonują komunistyczne bezprawie w postaci dekretu o tzw. reformie rolnej z lat 1944/45.

Dział: Społeczeństwo
poniedziałek, 01 czerwiec 2015 10:38

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie na plus

Gazeta Finansowa przyznała 1 czerwca kolejne wyróżnienia. W dzień dziecka powody do świętowania ma także Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

Środowiska byłych właścicieli wzywają Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę do jasnych deklaracji w sprawie ochrony własności prywatnej.

W tym roku przypada 70. rocznica wprowadzenia dekretu PKWN o reformie rolnej, który miał duży wpływ nie tylko na losy ziemiaństwa, zaufanie obywateli do instytucji państwa, ale na całą gospodarkę – szczególnie w zakresie inwestycyjnym. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zorganizowało debatę na temat wpływu reformy rolnej na sytuację polskiej gospodarki i na stan zabytków.

Dział: Społeczeństwo
Strona 2 z 2

a