poniedziałek, listopad 29, 2021
Follow Us
środa, 18 lipiec 2012 15:54

W połowie sierpnia na giełdę

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sala notowań GPW. Sala notowań GPW. Fot. GPW

Firma z pierwszej piątki spółek internetowych opublikowała dziś prospekt emisyjny. W ramach oferty publicznej zamierza pozyskać 47,5 mln zł, które przeznaczy na nabycie udziałów w innych spółkach internetowych.

W ramach oferty publicznej Grupy o2 SA oferowanych jest do 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii B, a także do 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Firma zarządza portfelem serwisów obejmujących, m.in. takie marki internetowe jak: o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl. i Kafeteria.pl. Akcje spółki oferowane są w dwóch transzach. Przy tym jej intencją jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, a także przydzielenie w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyłącznie akcje nowej emisji (przydzielanej w pierwszej kolejności). Maksymalna cena akcji Spółki ustalona została na poziomie 33 zł. - Pozyskane na drodze emisji środki zamierzamy przeznaczyć na rozszerzenie obecnej oferty reklamowej. Stawiamy przede wszystkim na przejęcia, nie zaniedbując rozwoju organicznego. Obecnie rozmawiamy z kilkoma podmiotami działającymi na rynku internetowym. Jeśli zrealizujemy wszystkie założenia inwestycyjne, na akwizycję przeznaczymy ponad 46 mln zł – komentuje Jacek Świderski, członek zarządu Grupy o2 SA.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe firmy za ub.r. wykazało przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 50,6 mln zł. Natomiast rok wcześniej wyniosły 41,6 mln zł. - Do tej pory nie korzystaliśmy z finansowania zewnętrznego, a inwestycje realizowaliśmy ze środków własnych. Poprzez emisję akcji zamierzamy zwiększyć intensywność naszego rozwoju. Każdy z członków zarządu mocno angażuje się w nowe przedsięwzięcia i w przyszłości się to nie zmieni. Pakiet kontrolny akcji pozostanie w posiadaniu trzech założycieli spółki – dodaje Świderski. W jej planach inwestycyjnych związanych z emisją akcji znajdują się także przejęcia innych firm. Obecnie trwają zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki z jednym podmiotem – szacowana kwota inwestycji ok. 30 mln zł. Ponadto firma odbywa negocjacje z czterema kolejnymi podmiotami - szacowana łączna kwota inwestycji ma wynieść ok. 15 mln zł. Kilka dalszych podmiotów znajduje się we wstępnej fazie zainteresowania o2 i rozpoznawania efektywności inwestycji. Spółka wycenia wartość ich przejęcia na kwotę ok. 1,7 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem oferty o2 ok. 10 sierpnia ma nastąpić pierwszy dzień notowania akcji firmy na rynku regulowanym parkietu. Funkcję oferującego akcje Grupy o2 SA pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku SA. Grupa kapitałowa Grupa o2 SA jest piątym pod względem liczby użytkowników podmiotem na rynku internetowym w Polsce . W swojej ofercie posiada usługę bezpłatnej poczty elektronicznej Poczta o2 oraz około 70 serwisów informacyjno-rozrywkowych. Wszystkie serwisy firmy odwiedza łącznie w miesiącu około 10 mln użytkowników.

{jumi [*9]}

a