czwartek, wrzesień 23, 2021
Follow Us
wtorek, 26 czerwiec 2012 17:55

Franki na wszelki wypadek

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Franki na wszelki wypadek www.sxc.hu

 

 

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) i Narodowy Bank Polski (NBP) zawarły porozumienie dotyczące możliwości szybkiej wymiany między oboma bankami nieujawnionej w komunikacie NBP ilości franków szwajcarskich na złotówki na określony, krótki czas.

W trakcie trwania transakcji nie byłyby płacone odsetki. Komunikat NBP poinformował ponadto, że cała operacja może nastąpić „w przypadku wystąpienia napięć na międzybankowym rynku franka szwajcarskiego”. Dzięki temu wówczas NBP mógłby zasilić banki w Polsce we franki. Jednak „wszystkie transakcje dotyczące swapów (tj. zakupu, a następnie szybkiej odsprzedaży franków po upływie określonego terminu i za określonę cenę) wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez SNB. Swapy te są operacjami z terminem 7-dniowym”. Komunikat dodaje na zakończenie, iż „oba banki centralne nie przewidują, że porozumienie, które zostało zawarte jako środek ostrożnościowy, będzie musiało być wykorzystane”.

{jumi [*9]}

 

 

a