piątek, lipiec 30, 2021
Follow Us
środa, 03 kwiecień 2013 10:26

Polski lider CCS

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Polski lider CCS www.sxc.hu

Pierwsza spółka energetyczna w Polsce, będzie prowadzić prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin.

Pilotowa przewoźna instalacja Grupy Tauron w końcu kwietnia rozpocznie pracę w Elektrowni Łaziska. Projekt badawczy prowadzony jest przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach zadania realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. CCS (Carbon Capture and Storage), tj. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, to technologia, która ma pomóc w realizacji polityki środowiskowej UE, zakładającej m.in. minimalizację emisji CO2 do atmosfery. - Obecnie ponad 90 proc. energii wytwarzanej przez Grupę Tauron pochodzi z węgla kamiennego. Mimo dywersyfikacji portfela wytwórczego, paliwo to jeszcze przez wiele lat będzie stanowiło podstawę produkcji energii. Dlatego musimy rozwijać czyste technologie węglowe. Z jednej strony stawiamy na wysokosprawne i ekologiczne jednostki węglowe, z drugiej zaś inwestujemy w badania nad wychwytywaniem CO2 - mówi Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia.

Technologia wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni nie jest stosowana do tej pory nigdzie na skalę przemysłową, dlatego badania nad nią stanowią jedyną drogą sprawdzenia jej i dopracowania szczegółów – minimalizując m.in. jej wpływ na obniżenie efektywności bloków węglowych. Instalacja pilotowa Taurona jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce, przewidzianym do badań procesu usuwania CO2 z rzeczywistych spalin bloku węglowego przy wykorzystaniu absorbcji chemicznej. – Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin powstała w wyniku ścisłego współdziałania kadry inżynierskiej Taurona i Instytutu. Ten twórczy efekt współpracy jest ważnym krokiem dla energetyki w rozwoju niskoemisyjnych elektrowni węglowych i wytycza kierunki dla ich dalszego rozwoju - mówi Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Projekt instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin prowadzą specjaliści Grupy Tauron oraz ICHPW. W jego ramach planuje się przeprowadzenie badań w dwóch lokalizacjach. Pod koniec kwietnia instalacja rozpocznie roczną pracę na terenie Elektrowni Łaziska, współpracując z konwencjonalnym blokiem 200 MW. Następnie zostanie przewieziona do Elektrowni Jaworzno III, gdzie będą prowadzone badania na spalinach z kotła fluidalnego. Po zakończeniu realizacji zadania badawczego jednostka pilotowa dalej będzie mogła być wykorzystywana do badań także na innych blokach energetycznych, ułatwiając tym samym wdrażanie instalacji wychwytywania CO2 na skalę przemysłową. Koszty zbudowania instalacji pilotowej, w wysokości 8,8 mln zł, zostały pokryte ze środków Grupy Tauron.

{jumi [*9]}

a