środa, lipiec 28, 2021
Follow Us
czwartek, 09 październik 2014 00:00

Sinfonia Varsovia na wyspie Uznam

Sinfonia Varsovia trzykrotnie wystąpi na 21. Usedomer Music Festival, w tym podczas koncertu finałowego, prowadzona przez Krzysztofa Pendereckiego. W programie koncertów m.in. dzieła Góreckiego, Panufnika i Pendereckiego.

Dział: Muzyka

 

Pod­czas ju­bi­le­uszo­wej edy­cji 10. Fe­sti­walu "Cho­pin i jego Eu­ro­pa", który roz­pocz­nie się w pią­tek 15 sierpnia w War­sza­wie, wy­stą­pią gwiaz­dy do­brze znane fe­sti­wa­lo­wej pu­blicz­no­ści. Hasło te­go­rocz­ne­go fe­sti­wa­lu brzmi "Od Cho­pi­na i Grie­ga do Pa­nuf­ni­ka", a jed­nym z mo­ty­wów bę­dzie mu­zy­ka nor­we­ska.

Dział: Kultura
wtorek, 22 lipiec 2014 13:09

Jeszcze 12 koncertów

Trwa czwarta edycja Letnich Koncertów na Grochowskiej. Jak co roku, Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza w każdą sobotę i niedzielę, aż do końca sierpnia, na kameralne koncerty do swojej siedziby przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny!

Dział: Kultura
poniedziałek, 28 lipiec 2014 00:00

Chopin i jego Europa

10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa" - od Chopina i Griega do Panufnika - rozpocznie się w Filharmonii Narodowej w piątek 15 sierpnia.

Dział: Muzyka

a