poniedziałek, marzec 30, 2020
Follow Us
piątek, 25 styczeń 2013 06:29

Pierwsze pieniądze na „Inwestycje Polskie” Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dariusz Daniluk, prezes BGK Dariusz Daniluk, prezes BGK Fot. Dariusz Iwański

Zakończyła się budowa księgi popytu na pakiet akcji PKO BP SA, sprzedawanych wspólnie przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego o łącznej liczbie ponad 153 mln akcji. Wartość transakcji wyniosła ponad 5 mld 243,7 mln zł.

Sprzedaż akcji przez BGK umożliwi bankowi zwiększenie funduszy własnych, a przez to akcji kredytowej. Natomiast środki pozyskane przez MSP w wysokości 856,25 tys. zł zasilą przychody z prywatyzacji. Transakcja stanowi kolejny, ważny etap realizacji Programu „Inwestycje Polskie”, który zakłada stopniowe zwiększanie kapitałów obu jego filarów: BGK i Polskich Inwestycji Rozwojowych SA.

- Głównym czynnikiem ograniczającym możliwości finansowania przez BGK dużych projektów infrastrukturalnych jest wielkość funduszy własnych. Skala obecnie realizowanych projektów inwestycyjnych przez Bank spowodowała, że dla niektórych transakcji wykorzystanie limitu koncentracji jest bliskie 25 proc. funduszy własnych. Sukces przeprowadzonej transakcji istotnie zwiększa możliwości Banku w zakresie prowadzonej akcji kredytowej oraz potencjalnego jednostkowego zaangażowania - powiedział Dariusz Daniluk, prezes BGK.

MSP kończy prace organizacyjne związane z wyłonieniem zarządu i rejestracji spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. - Na dziś priorytetem jest zakończenie procesu organizacji oraz praca nad listą potencjalnych inwestycji. Nie ma powodu, by PIR otrzymał w tej chwili zastrzyk gotówki. Dziś kładziemy nacisk na promocję Programu wśród przedsiębiorców i samorządów. To projekty mają czekać na pieniądze pochodzące ze sprzedaży akcji spółek SP, nie na odwrót. Dlatego w br. będziemy elastycznie kierować strumień środków bądź do budżetu państwa na przychody z prywatyzacji bądź do PIR - mówi Mikołaj Budzanowski, minister skarbu.

Z „prywatyzacyjnego potencjału nadwyżkowego”, czyli wartości akcji SP ponad założoną wysokość przychodów z prywatyzacji zarówno PIR, jak i BGK zostaną docelowo dokapitalizowane kwotami do 10 mld zł. Dokapitalizowanie PIR umożliwi inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych. Dokapitalizowanie BGK z kolei umożliwi zwiększenie akcji kredytowej i gwarancyjnej związanej z potrzebami długoterminowego finansowania tych inwestycji. Zakładanym wynikiem dokapitalizowania BGK jest uzyskanie efektu dźwigni finansowej do 40 mld zł w pierwszych kilku latach działania Programu. Środki na dokapitalizowanie dwóch powyżej wymienionych podmiotów stanowiących filary Programu Inwestycje Polskie będą pochodziły ze zbycia pakietów akcji PGE, PKO BP, PZU i Ciech, na wniesienie których w grudniu ub.r. wyraził zgodę rząd. Celem ogłoszonego w ub.r. przez premiera Tuska Programu „Inwestycje Polskie” jest zapewnienie zachowania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o długim horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego. Program ten w szczególności ma koncentrować się na stworzeniu warunków długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktury transportowej, samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

{jumi [*9]}

a