poniedziałek, lipiec 06, 2020
Follow Us
piątek, 18 maj 2012 10:02

Więcej pieniędzy na starość

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM SA. Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM SA. Fot. Fundusz Hipoteczny DOM SA

Dopiero od kilku lat w Polsce funkcjonuje nowy instrument dodatkowo zabezpieczający finansowo seniorów.

Realny popyt na tzw. hipotekę odwróconą na najbliższe lata w naszym kraju to ok. 2-4 tys. rocznie realizowanych umów – ocenia Fundusz Hipoteczny DOM, jedna z największych tego typu firm na rynku. To niewiele w porównaniu do ponad 5 milionów osób w wieku powyżej 65 żyjących w naszym kraju. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ponad 2/3 emerytów osiąga dochody poniżej 2 tys. zł miesięcznie, popyt na dodatkowy dochód w tej grupie wiekowej będzie wzrastał.

Hipoteka odwrócona to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla osób, które ukończyły 65 lat oraz są właścicielami nieruchomości: domu lub mieszkania. W ramach umowy zawieranej np. z FH DOM senior posiadający nieruchomość, otrzymuje dożywotnią rentę hipoteczną. W zamian za to Fundusz nabywa prawo do dysponowania nieruchomością po śmierci beneficjenta. Wysokość świadczeń, które może otrzymywać senior jest uzależniona od wielu czynników: przede wszystkim od wieku, płci oraz wartości nieruchomości. Hipoteka odwrócona występuje na rynku także pod postacią odwróconego kredytu hipotecznego. Umowa wypłaty świadczenia zawierana jest w tym przypadku na określony czas (np. 10–15 lat). Po podpisaniu umowy właścicielem nieruchomości pozostaje senior, jednak zostaje ona obciążona zaciągniętym kredytem.

FH DOM zlecił ostatnio badania nt. wiedzy o hipotece odwróconej. Okazało się, że ponad 80 proc. badanych nie zna różnicy pomiędzy rentą dożywotnią, a odwróconym kredytem hipotecznym. – Z jednej strony rośnie poziom wiedzy na temat hipoteki odwróconej, aż 40 proc. ankietowanych zna jej koncepcję. Z drugiej strony, wśród 18 proc. osób, które zadeklarowały iż znają różnice pomiędzy modelem sprzedażowym, a kredytowym tego produktu, blisko co piąta odpowiedziała, że to świadczenie zdrowotne, podobne do chorobowego, wypłacanego przez ZUS. To absolutne mijanie się z prawdą i pokazuje jak dużo pracy jest przed nami, zwłaszcza informacyjnej i edukacyjnej – mówi Robert Majkowski, prezes FH DOM. - Seniorzy nie zdają sobie jeszcze sprawy z możliwości finansowych, jakie daje im posiadana nieruchomość. Tylko 2 proc. z nich widziałoby w hipotece odwróconej potencjalne źródło gotówki w nieprzewidzianych sytuacjach, a 5 proc. uznałoby ją za stałe źródło dochodów. Tymczasem średnia wysokość miesięcznych, dożywotnich świadczeń, wypłacanych przez fundusze to około 500-600 zł – podsumowuje Majkowski.

{jumi [*9]}

a