niedziela, kwiecień 14, 2024
Follow Us
środa, 20 marzec 2024 12:16

Alina Skurska - kandydatka na radną w Łomiankach Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rodzina jest podstawą naszego społeczeństwa oraz przyszłością Narodu Rodzina jest podstawą naszego społeczeństwa oraz przyszłością Narodu mat.pras

Do najważniejszych obszarów aktywności Aliny Skurskiej zaliczyć należy promowanie polityki prorodzinnej na terenie gminy Łomianki i Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Rodzina jest podstawą naszego społeczeństwa oraz przyszłością Narodu, a dzieci gwarantem bezpieczeństwa socjalnego swoich rodziców. - Alina Skurska

Szanowni Państwo, dzięki zaproszeniu przez Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Dąbrowskiego mam przyjemność kandydować w najbliższych wyborach samorządowych na radną Powiatu Warszawskiego Zachodniego. To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie.

Główne obszary mojej aktywności jako radnej to:

Społeczeństwo

Podejmę niezwłocznie działania zarówno na rzecz naszej Gminy jak i całego Powiatu. Najważniejsza jest rodzina i polityka prorodzinna. Tylko następne pokolenie może zapewnić bezpieczeństwo socjalne swoim rodzicom podobnie jak rodzice zapewniają je dzieciom w pierszych latach życia.

Prorodzinność to nie jest hasło, to konieczność społeczna która zapewni przetrwanie następnym pokoleniom.

Alina Skurska ulotka wyborcza, wyborzy samorządowe 2024 Łomianki

Seniorzy

W związku z podwyższaniem się średniej wieku w społeczeństwie konieczne jest zadbanie o seniorów. Będę dążyła do pilnego utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów z jednoczesnym uruchomieniem na ich rzecz wolontariatu. Wolontariat to główny czynnik powodujący przekazywanie wartości między pokoleniami.

Infrastruktura

Za niezwykle istotne uważam przyspieszenie remontu kapitalnego dróg powiatowych w Łomiankach tj. ulicy Rolniczej i Wiślanej.

Konieczne jest również pilne wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla uczniów w liniach autobusowych w ramach ZTM W-wa.

Alina Skurska tyl kurier

Alina Skurska - Familiolog/Kustosz

W Łomiankach mieszka od 38 lat. Absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną ATK/UKSW, studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (UW), Marketingu i Zarządzania (Polsko-Amerykańska Wyższa Szkoła Biznesu WSB-NLU), Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (UW).

Obecnie kustosz Biblioteki Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego zajmującego się promocją rodziny oraz kształtowaniem polityki prorodzinnej.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach (2018-2021). Będąc Radną Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2014-2018 czynnie uczestniczyła w staraniach, by łomiankowskie Liceum nie zostało zlikwidowane.

a