środa, grudzień 06, 2023
Follow Us
piątek, 06 październik 2023 16:27

100 lat Stada Ogierów w Łącku Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
„Wśród Polaków miłość do koni śmiał można powiedzieć była od zawsze.” „Wśród Polaków miłość do koni śmiał można powiedzieć była od zawsze.” mat.rpas

Stado Ogierów w Łącku jest jedną z najstarszych placówek tego typu w Polsce. W sobotę 7 października 2023 r. odbędzie się uroczystość, związana z obchodami setnej rocznicy jego powstania.

W programie wydarzenia m. in.: o godz. 12.00 widowisko historyczno-edukacyjne, pokaz husarii i kawalerii konnej  oaz o godz. 13.00 Występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Wstęp bezpłatny.

„Ziemia Mazowiecka pełna jest ciekawych i historycznych miejsc. Jednym z nich jest, z pewnością, Łąck i obchodzące 100 lat powstania Stada Ogierów w Łącku.” – Uważa Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stado Ogierów w Łącku jest jednym z najstarszych, państwowych stad ogierów w Polsce, powstałych po odzyskaniu niepodległości, po okresie zaborów. 

Zasadniczym zadaniem Stada Ogierów w Łącku jest służenie polskiemu rolnictwu, przez podnoszenie jakości hodowanych koni. Drogą do tego jest pozyskiwanie i utrzymywanie ogierów różnych ras i typowo najwyższej wartości hodowlanej, organizowanie sieci punktów kopulacyjnych, organizacja imprez jeździeckich i hodowlanych, traktowanych jako próby selekcyjne, branie udziału wspólnie z pracownikami Polskiego Związku Hodowli Koni (PZHK) w licencji ogierów, rejestracji klaczy, przeglądach młodzieży i opisie źrebiąt.

Pracownicy Stada Ogierów w Łącku udzielają również porad specjalistycznych hodowcom w terenie. Swoją działalnością Stado Ogierów w Łącku realizuje potrzeby państwa w dziedzinie hodowli koni. Ogiery Stada Ogierów w Łącku, dzięki wybitnej wartości hodowlanej, przyczyniają się znacząco do podnoszenia poziomu polskiej hodowli koni.

„Wśród Polaków miłość do koni śmiał można powiedzieć była od zawsze.” – Ocenia Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – „Tradycje szlacheckie, szwoleżerów, husarii i ułańskie nie mogły przejść bez echa. Stąd dbałość o ciągłość i rozwój hodowli koni. Sto lat temu powstało państwowe, polskie Stado Ogierów w Łącku. To piękny jubileusz. I choć od tamtych dni zmieniła się rola koni, to miłość do tych szlachetnych zwierząt pozostała taka sama. Od lat jestem związany ze środowiskiem hodowców, zwłaszcza koni zimnokrwistych i wiem jak trudna jest to praca. Jestem przekonany, że kolejne lata będą służyły dalszemu rozwojowi Stada Ogierów w Łącku, dając wkład w rozwój polskiej hodowli koni, ale także przyczyniając się do jeszcze większej popularyzacji jeździectwa. Szerokie możliwości rozwoju upatruję również w rosnącym stale zainteresowaniu Polaków jeździectwem rekreacyjnym, czy hipoterapią.” – Przewiduje Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stado Ogierów w Łącku powołane zostało do życia na mocy decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego w 1923 roku. Projekt budowy polskich stad ogierów, w tym Łącka, opracował Stanisław Szuch – mianowany pod koniec 1920 r. inspektor stadnin państwowych. Opracowany przez niego operat, przewidujący budowę nowych stad ogierów, został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Stadnin Państwowych oraz przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, które przeznaczyło na cele państwowej hodowli koni dobra rządowe. 

W 1993 roku Państwowe Stado Ogierów w Łącku zostało przejęte przez ówczesną Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. W grudniu 1994 r., w wyniku przekształcenia, powstało Stado Ogierów w Łącku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie nadzór właścicielski nas spółką sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Stado Ogierów w Łącku jest jedną z sześciu strategicznych spółek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, posiadającą ogiery, które udostępniane są hodowcom, na terenie całej Polski.” – Przypomina dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – „Na przestrzeni lat, Stado Ogierów w Łącku prowadziło działalność na rzecz polskiego rolnictwa w zakresie podnoszenia wartości hodowanych koni. Bardzo ważną rolę spełniało Stado Ogierów w Łącku w dziedzinie sportu jeździeckiego odnosząc swoimi końmi sukcesy na polskich i zagranicznych hipodromach. Dzięki tej działalności hodowla terenowa otrzymywała świetne reproduktory, które przyczyniły się do poprawy pogłowia koni, w okresie międzywojennym i po zniszczeniach spowodowanych II wojną światową. Duża grupa reproduktorów ze Stada Ogierów w Łącku zajmowała boksy ogierów czołowych w hodowli elitarnej, zwłaszcza w Stadninach hodujących konie rasy pełnej krwi angielskiej.” – Wyjaśnia dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uroczystość została objęta honorowym patronatem Pana Roberta Telusa - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

a