środa, grudzień 06, 2023
Follow Us
sobota, 10 czerwiec 2023 11:42

NATURA 2000 – Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Aneta Rychlicka Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Lasy Państwowe Aneta Rychlicka Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Lasy Państwowe Tomasz Brzozowski

Projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach NATURA 2000 2017-2023, w Lasach Państwowych, objął swoim zasięgiem trzydzieści typów siedlisk takich jak grądy, torfowiska, czy gołoborze oraz 32 gatunki zwierząt.

Projekt ochrony gatunków Lasów Państwowych realizowany jest na obrszarach NATURA 2000 obejmuje różnorodne zadania w całej Polsce, we wszystkich regionach i dotyczy całego spektrum siedlisk przyrodniczych. Chronione są lasy - ciepłolubne dąbrowy, grądy, bory i lasy bagienne, sosnowe bory chrobotkowe, łęgi, buczyny, jaworzyny - oraz łąki, murawy, wrzosowiska, torfowiska, a także rzadkie i unikalne siedliska jak np. gołoborza.

Spektrum ochrony fauny jest również szerokie, są to gatunki „naturowe” czyli będące przedmiotami ochrony na obszarach Natura 2000 – motyle, nietoperze, płazy, ptaki (głuszec, dzięcioł czarny, orlik krzykliwy, derkacz, kropiatka), żółw błotny, rośliny – sasanka otwarta, lipiennik Loesela, obuwik pospolity, pszonak pieniński (endemit Polski i Pienin). Działania  ochronne realizowano na 118 obszarach Natura 2000. Projekt był rozszerzany w trakcie jego trwania, poprzez dołączanie nowych zadań i nowych nadleśnictw, zwiększanie budżetu i wskaźnika.

Lasy Państwowe osiągnęły już prawie wszystkie wymagane wskaźniki ewaluacyjne w programie „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Był on realizowany w 114 nadleśnictwach w całej Polsce. Kluczowym wskaźnikiem projektu jest powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony którego wartość docelowa to 14 420 ha. 

Niewątpliwym atutem projektu jest jego różnorodność oraz ogólnopolski efekt skali. Mamy w projekcie działania ciekawe, a nawet nietypowe. Dwa nadleśnictwa prowadzą wypas zwierząt – w ciepłolubnych dąbrowach Nadleśnictwo Oborniki, wypas konika polskiego, oraz w obszarze Kwiatówka wypas kóz i owiec w płatach świetlistej dąbrowy, w Nadleśnictwie Miechów. Dużym pod względem kwoty i zakresu działaniem jest restytucja głuszca w Borach Dolnośląskich – hodowla wolierowa, dozór i dokarmianie, nadzór weterynaryjny, zasilanie populacji osobnikami z hodowli krajowej i ze Skandynawii, redukcja drapieżników, działania środowiskowe wpływające korzystnie na gatunek.

Znaczna część konferencji została poświęcona ochronie lęgów żółwia błotnego. Zadanie to prowadzone jest w Nadleśnictwie Chełm, które było współgospodarzem konferencji. Zaprezentowano działania ochronne: RDOŚ w Lublinie, Poleskim Parku Narodowym, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ochrona gniazd żółwia błotnego polega na zabezpieczeniu ich przed drapieżnictwem siatką ochronną (w okresie wiosennym) oraz zdjęciu siatki przy pierwszych oznakach wykluwania i przetransportowaniu młodych żółwi do zbiornika wodnego w okresie jesiennym. W projekcie udało nam się pomóc w przyjściu na świat ponad 2000 osobników żółwia błotnego.

W ramach projektu zlikwidowano nielegalne wysypisko odpadów, zlokalizowane na obszarze Natura 2000, na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Wysypisko istniało tam od około 50 lat. Dzięki staraniom Nadleśnictwa najpierw dopisano zadanie do PZO dla tego obszaru, potem pozyskano środki i wykonano to ogromne przedsięwzięcie Nadleśnictwo przyłączyło się do projektu OPL w trakcie trwania, za zgodą NFOŚiGW. Koszt tej operacji wyniósł ok 1,61 mln zł netto, 1,74 mln zł brutto. 

Dwudniowa konferencja zatytułowana "NATURA 2000 – Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych" odbyła się w Lublinie 4-5 czerwca.

a