czwartek, grudzień 08, 2022
Follow Us
poniedziałek, 28 luty 2022 13:57

Rząd planuje wzrost nakładów na armię o 2,9 mld Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny zakłada przyspieszenie planowanego wzrostu nakładów na armię do 2,3% w roku 2023 i do 2,5% w roku 2024 i latach następnych (wobec 2,2% PKB w br.), wynika z oceny skutków regulacji do projektu ustawy o obronie Ojczyzny, który trafił do Sejmu.

W związku z tym planowane jest zwiększenie wydatków z budżetu państwa na ten cel o 2 902,3 mln zł w 2023 r., o 6 154,3 mln zł w 2024 r., o 6 515,3 w 2025 r. Łącznie w ciągu dziesięciu lat miałoby to być 30 685 mln zł.

"Projektuje się, że udział […] wydatków [ wynikających z projektu ustawy] w PKB będzie kształtował się następująco: w roku 2022 - 2,2%, w roku 2023 - 2,3%, w roku 2024 i kolejnych - 2,5%, co zwiększy wydatki budżetu państwa o kwoty wskazane powyżej" - czytamy w OSR do projektu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej limit wydatków obronnych kształtowany jest w oparciu o wskaźniki udziału tych wydatków w PKB, które wynoszą: w latach 2022-2023 - 2,2%, w latach 2024-2025 - 2,3%, w latach 2026-2029 - 2,4% oraz w roku 2030 i kolejnych - 2,5%.

Wydatki wynikające z rozwiązań projektowanych w ustawie co do zasady zostaną zabezpieczone w ramach finansowania potrzeb obronnych skonstruowanych w oparciu o zwiększoną dynamikę przyrostu wskaźnika udziału wydatków obronnych w PKB.

Projekt ustawy o obronie Ojczyznyy zakłada m.in. zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. oraz modernizację techniczną wojska. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie w 2023 r.

Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Rząd przyjął projekt ustawy o obronie Ojczyzny, który zakłada m.in. zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost wydatków na obronność - ze względu na członkostwo Polski w NATO - do 2,5% PKB do 2024r. oraz modernizację techniczną wojska 22 lutego br.

a