środa, sierpień 10, 2022
Follow Us
piątek, 27 grudzień 2019 13:02

Uwolnieni. Od więzienia, upodlenia, wyroku śmierci Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Z danych NIK wynika, że ponad 30 proc. byłych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych wchodzi w konflikt z prawem już niedługo po opuszczeniu ośrodka Z danych NIK wynika, że ponad 30 proc. byłych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych wchodzi w konflikt z prawem już niedługo po opuszczeniu ośrodka mat.pras

Paweł prowadził biznesy od Maroka po Moskwę, Krzysiek zawsze marzył o karierze recydywisty, Michał będąc na haju nie wiedział, który jest rok, Agnieszka była sprzedana do domu publicznego na zachodzie...

Pochodzą z całej Polski, są w różnym wieku, wychowani w różnych środowiskach. Łączą ich ciężkie przeżycia, których często nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ich wyboiste życie doprowadziło ich do tego kim są dzisiaj. Dumni z uczciwie zarobionych pieniędzy, opiekunowie i głowy rodzin, świadomi swoich wyborów i ciągłej pracy nad sobą. Swoje przeżycia przekuwają w przykład dla innych, uważając że nigdy nie jest za późno na przemianę.

Z danych NIK wynika, że ponad 30 proc. byłych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych wchodzi w konflikt z prawem już niedługo po opuszczeniu ośrodka, przy czym po pięciu latach od opuszczenia ośrodka i samodzielnego życia niekożystna sytuacja się pogłębia i aż 60 proc. wychowanków MOW-ów wchodzi na drogę przestępczą. Dla porównania - w przypadku osób dorosłych, które odbły wyroki i opuściły zakłady karne odsetek ten po pięciu latach wynosi 38 proc.

Dlatego naszą akcję informacyjną kierujemy przede wszystkim do wychowanków MOW-ów. Chcemy dotrzeć także do szkół średnich zlokalizowanych na terenach o podwyższonym zagrożeniu przestępczością. Materiały informacyjne powstałe w ramach akcji oprócz intensywnego wykozystania podczas bezpośrednich spotkań w środowiskach zagrożonych wejściem na drogę przestępczą i recydywą, chcemy rozpropagować prewencyjnie także metodą ekstensywną, kożystając z wciąż rosnącej popularności materiałów multimedialnych w Internecie i mediach elektronicznych.

Od września do grudnia 2018 roku Fundacja „Podlaskie Centrum Radiowe” i „Amicus Media” przy współpracy z Fundacją „Sławek” realizują projekt „Uwolnieni 2019”.

W 2019 roku wykorzystując i rozbudowując trwałe rezultaty i doświadczenia z pierwszej edycji projektu realizują kolejną jego edycję. Zaowocowało to dotarciem do większej liczby placówek i przeprowadzeniem spotkań ze znacząco szerszym kręgiem odbiorców. Powstały  nowe materiały wideo o kolejnych osobach, którym po ciężkich doświadczeniach życiowych, odpokutowaniu win udało się stanąć na nogi, a teraz chcą innym opowiedzieć swoją historie i tchnąć w nich życiowy optymizm i wiarę, że można żyć godnie i uczciwie. Akcja informacyjna prowadzona przez stronę uwolnieni2019.edu.pl i inne media ma na celu przeciwdziałanie powrotom do przestępczości oraz prewencję przed wchodzeniem w konflikty z prawem. Główne cele akcji to: dotrzeć do wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, odwiedzić zakłady karne i - w celach prewencyjnych - szkoły średnie. 

W ramach projektu Uwolnienie 2019 zrealizowano następujące zadania:

- 10 pakietów informacyjnych, z których każdy zawiera w formacie wideo i radiowym - rozmowę z byłym przestępcą, oraz w formacie wideo - spot informacyjny.

- 40 minutowy film dokumentalny, w którym byli przestępcy dzielą się swoim doświadczeniem powrotu na dobrą drogę. W filmie znajdują się także wypowiedzi ich bliskich, przyjaciół oraz ekspertów z zakresu resocjalizacji i dziedzin pokrewnych.

- serię 30 spotkań w wybranych Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, a także Zakładach Karnych i Szkołach Średnich z terenu Polski. W każdym spotkaniu uczestniczył jeden z byłych przestępców

- publikację w Internecie filmów i spotów powstałych w ramach projektu

- publikację na antenie Katolickiego Radia Podlasie materiałów informacyjnych w formacie audio

- konferencję prasową podsumowującą i popularyzującą tematykę i rezultaty projektu.

Fundacja „Podlaskie Centrum Radiowe” i „Amicus Media” przy współpracy z Fundacją „Sławek” realizują projekt „Uwolnieni 2019”. Jest on współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Z projektem tym chcemy dotrzeć do MOW-ów i szkół średnich zlokalizowanych na terenach o podwyższonym zagrożeniu przestępczością.

a