poniedziałek, październik 03, 2022
Follow Us
wtorek, 17 wrzesień 2019 18:34

„Przerwana Cisza” musical z udziałem osób z implantami ślimakowymi Wyróżniony

Napisane przez mat.pras/TB
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
- Musical jest artystycznym udokumentowaniem jednego największych osiągnięć nauki i medycyny polskiej oraz ich wielkiego wkładu w rozwój światowej otologii i otochirurgii otolaryngologii na przestrzeni ostatnich 27 lat. – mówi prof. Henryk Skar - Musical jest artystycznym udokumentowaniem jednego największych osiągnięć nauki i medycyny polskiej oraz ich wielkiego wkładu w rozwój światowej otologii i otochirurgii otolaryngologii na przestrzeni ostatnich 27 lat. – mówi prof. Henryk Skar mat.pras

„Przerwana Cisza” to pierwszy w świecie musical z udziałem użytkowników implantów słuchowych jego premiera miała miejsce na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej.

“Przerwana cisza” pokazuje autenstyczne historie, losy i problemy ludzi, którzy urodzili się głusi, głęboko niedosłyszący lub tracili słuch w późniejszym okresie życia. Poznajemy je dzięki pomysłodawcy i autorowi libretta prof. Henrykowi Skarżyńskiemu – światowej sławy otochirurgowi i specjaliście z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. 

Zawarta w trzech aktach fabuła Musicalu „Przerwana Cisza” pokazuje drogę życiową, rozwój słuchu, mowy i komunikacji międzyludzkiej oraz drogę artystyczną wielu pacjentów Światowego Centrum Słuchu, w którym obecnie wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, a polscy pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Pokazany jest nadzwyczajny rozwój ludzi z różnymi wadami słuchu, w każdym okresie życia – przedszkolnym, szkolnym, dorosłym i senioralnym oraz ich dążenie do utrzymania dobrego kontaktu z otoczeniem. Musical ilustruje także włączenie muzyki do procesu terapii wad słuchu i mowy oraz pokazuje, jak wielkie znaczenie ma muzyka w rozwoju człowieka, a także w jakim stopniu wpływa na rozwój współczesnych społeczeństw. 

https://youtu.be/jesQxFjyN8g

- Musical jest artystycznym udokumentowaniem jednego największych osiągnięć nauki i medycyny polskiej oraz ich wielkiego wkładu w rozwój światowej otologii i otochirurgii otolaryngologii na przestrzeni ostatnich 27 lat. – mówi prof. Henryk Skarżyński, autor libretta i dyrektor Światowego Centrum Słuchu - W 1992 r. zoperowałem pierwszego w Polsce niesłyszącego pacjenta, przerwałem jego życie w ciszy i wprowadziłem do świata dźwięku. Tak zaczęła się moja niezwykła zawodowa droga, na której spotkałem wiele tysięcy pacjentów. 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i metod chirurgicznych, które opracowałem w Światowym Centrum Słuchu wyszli oni ze świata ciszy i uzyskali możliwości swobodnej komunikacji, a ci najbardziej uzdolnieni muzycznie występują w Musicalu. Moim pacjentom poświęciłem wiele swoich utworów poetyckich odzwierciedlających ich trudne i złożone losy. Te utwory oraz inne teksty opatrzone muzyką prof. Krzesimira Dębskiego stały się podstawą oryginalnego libretta Musicalu. Przez pryzmat ludzkich dramatów, które spotykają bohaterów w każdym okresie życia, pokazujemy efekty terapii, mierzone jako oryginalne, pierwsze w świecie wielkie sukcesy. – dodaje prof. H. Skarżyński. 

To właśnie te największe osiągnięcia naukowe, które prof. Henryk Skarżyński wdrożył do codziennej praktyki klinicznej w naszym kraju, a następnie rozpropagował na arenie międzynarodowej, przeprowadzając na 3 kontynentach pierwsze w świecie złożone operacje poprawiające lub przywracające słuch zostały przedstawione Musicalu „Przerwana Cisza”. Oparcie fabuły Musicalu o konkretne postacie i losy pacjentów jest ilustracją jednego z największych sukcesów nauki i medycyny, pokazanego przez pryzmat muzyki w ostatnich 100 latach dziejów naszej ojczyzny. W Musicalu występują pacjenci prof. Henryka Skarżyńskiego, którzy odzyskali słuch, dzięki czemu grają na różnych instrumentach, śpiewają, tańczą. Są uczestnikami i laureatami Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”.

Akcja musicalu rozpoczyna się, gdy główni bohaterowie są małymi dziećmi, które urodziły się niesłyszące. Otacza ich zupełna cisza. W jaskrawy sposób w pierwszej scenie kontrastuje to z aktywnością ich słyszących rówieśników. Fabuła od początku odzwierciedla dramat głuchoty, który dotknął trójkę głównych bohaterów. W założeniu prof. H. Skarżyńskiego oraz pozostałych wspaniałych twórców – kompozytora muzyki i reżysera - to przedsięwzięcie spełnia także bardzo potrzebne młodemu pokoleniu funkcje edukacyjne. Jedną z nich jest poszerzenie bardzo nikłej wśród społeczeństwa wiedzy o problemach ia dramatach ludzi słabo lub niesłyszących i ich walce o pełnoprawny udział w codziennym życiu.

Wartość edukacyjną stanowi również informacja o bezprecedensowym fenomenie, historii powstania, działalności i wyjątkowych wynikach medycznych uzyskanych w Światowym Centrum Słuchu, wybudowanym i zorganizowanym z inicjatywy prof. H. Skarżyńskiego, gdzie jako pionier w skali międzynarodowej, przeprowadził wiele pierwszych w świecie operacji leczenia różnych typów głuchoty, dając świadectwo tych unikatowych w skali globu polskich osiągnięć.

- Pisząc libretto chciałem oddać wielki hołd tym, którzy wyszli z ciszy, rozwinęli lub wzbogacili swoją mowę oraz pokazali swoje umiejętności artystyczne drzemiące w każdym z nas. – mówi prof. H. Skarżyński – Chciałbym także podziękować wybitnym artystom – prof. Krzesimirowi Dębskiemu i Michałowi Znanieckiemu za okazane zaufanie, podjęcie się przygotowania oprawy muzycznej i reżyserii Musicalu. Dziękuję dyrekcji Warszawskiej Opery Kameralnej za zorganizowanie środków i pokazanie tego przedsięwzięcia na deskach swojej sceny. Problemy ze słuchem i wynikające z tego faktu uciążliwości w codziennym życiu znalazły swój wyraz w partiach mówionych i śpiewanych Musicalu. To są również sceny z naszego życia. Zapraszam na przedstawienie. 

Światowa prapremiera Musicalu zainauguruje sezon artystyczny 2019/2020 na scenie Basenu Artystycznego. 

Kompozytorem muzyki oraz kierownikiem muzycznym „Przerwanej Ciszy” jest wybitny kompozytor i aranżer, zjawiskowy skrzypek i band leader, od dekad wpisany do elity polskiej sceny muzycznej – prof. Krzesimir Dębski.

Reżyserem Musicalu „Przerwana Cisza” jest związany z Warszawską Operą Kameralną światowej sławy reżyser, Michał Znaniecki. Za scenografię odpowiada Luigi Scoglio. W Musicalu obok profesjonalnych artystów – wystąpią artyści-pacjenci, podopieczni prof. Henryka Skarżyńskiego.

a