piątek, grudzień 01, 2023
Follow Us
piątek, 07 czerwiec 2019 08:52

CBOS o młodzieży:  rośnie cyberprzemoc  wobec nauczycieli i rówieśników Wyróżniony

Napisane przez (bea)
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rośnie cyberprzemoc  w szkole wobec nauczycieli i rówieśników Rośnie cyberprzemoc  w szkole wobec nauczycieli i rówieśników Photo by Nahel Abdul Hadi on Unsplash

Picie, palenie i zażywanie narkotyków przez polską młodzież pozostaje od kilku lat na stabilnym poziomie, spada jej religijność, a rośnie korzystanie z Internetu  i cyberprzemoc wobec nauczycieli i siebie nawzajem – wynika z ogólnopolskiego badania „Młodzież 2018” zrealizowanego przez Fundację CBOS we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii wśród młodzieży.

Wszyscy młodzi ludzie, w mniejszym lub większym stopniu, są obecni w Internecie. Na przestrzeni lat wydłuża się czas, jaki tam spędzają. W odróżnieniu od ogółu dorosłych, większość uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych stale jest online, a nie wyłącznie wtedy, gdy potrzebuje w Internecie coś zrobić lub sprawdzić. Od 5 lat stopniowo zwiększa się odsetek młodzieży korzystającej z sieci w sposób problematyczny, wskazujący na ryzyko uzależnienia.

Bardzo wyraźnie rośnie poziom cyberprzemocy skierowany przeciwko nauczycielom. Już co trzeci ankietowany przyznaje, że uczniowie z jego szkoły „raz” lub „kilka razy” zamieścili w Internecie nagrania lub zdjęcia ośmieszające nauczycieli. Sami uczniowie częściej deklarują, że doświadczają w szkole przemocy psychicznej (dotyczy ona co czwartej osoby). W sumie 41 proc. uczniów w ciągu ostatniego roku doświadczyło jakiejś formy przemocy w szkole – to o 4 punkty procentowe więcej niż przed dwoma laty. Szczególnie niepokojący jest fakt, że rosną odsetki osób, które doznały dwóch oraz większej liczby spośród badanych form przemocy. Rośnie też skala odczuwania stresu i zdenerwowania w szkole, a spada poziom satysfakcji i poczucie bycia docenionym.

Wyniki ostatniego pomiaru z 2018 roku pokazały, że poziom palenia papierosów pozostaje stabilny. W przypadku picia napojów alkoholowych w dłuższym okresie, od 1992 roku obserwujemy wzrost, ale w porównaniu do 2016 roku – stabilizację. Używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku pozostaje na tym samym poziomie co we wcześniejszym pomiarze z 2016 roku. Najpopularniejsze były i pozostają marihuana lub haszysz oraz – co charakterystyczne – leki uspakajające i nasenne (niewymagające recepty od lekarza). W ciągu 12 miesięcy poprzedzających pomiar w roku 2018 marihuanę lub haszysz zażywał co piąty uczeń (20 proc., w 2016 roku – 21 proc,.), a w ciągu ostatnich 30 dni – co dziesiąty (10 proc., w 2016 roku – 9 proc.).

W przypadku tzw. „dopalaczy” odnotowujemy spadek poziomu używania tych substancji. Odsetek badanych, którzy eksperymentowali z tymi środkami, jest taki sam jak w 2008 roku – ponad 3 proc. Używanie „dopalaczy” w ciągu ostatniego roku i ostatniego miesiąca osiągnęło najniższy poziom od początku prowadzenia badań tj. od 2008 roku (po 1 proc. uczniów).

W  badaniach CBOS  już od lat widać  spadek poziomu religijności młodych ludzi. Coraz rzadziej określają się oni jako osoby wierzące, coraz rzadziej uczestniczą też w praktykach religijnych. Są też wyraźnie mniej religijni, niż starsi Polacy. Obecnie wciąż niemal dwie trzecie badanych uczniów twierdzi, że są osobami wierzącymi lub głęboko wierzącymi.

Problematyka dotycząca młodzieży jest przedmiotem zainteresowania CBOS od początku lat dziewięćdziesiątych. Pierwsze badania uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych prowadzone były jako projekty statutowe CBOS, zaś od 2003 r. realizowane są we współpracy lub na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt „Młodzież” ma charakter unikalny – w historii polskiej socjologii empirycznej nie ma bowiem zbyt wielu przedsięwzięć badawczych realizowanych cyklicznie przez tak długi czas, z zastosowaniem tej samej metody i przy zachowaniu wspólnego rdzenia kwestionariuszy, dzięki czemu możliwe jest śledzenie trendów.

a