poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
piątek, 30 czerwiec 2017 08:51

Nie tylko "Dama z gronostajem"...

Napisane przez Witold Kołodziej
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Świątynia Sybilli, Puławy Świątynia Sybilli, Puławy

Muzeum Książąt Czartoryskich to wyjątkowe miejsce. Od lat budzi emocje, ze względu na to, że tam znajdował się jedyny w Polsce obraz mistrza Leonarda da Vinci – "Dama z Gronostajem".

Do końca 2016 r. Muzeum było w posiadaniu Fundacji XX. Czartoryskich, kiedy to cała kolekcja została przekazana Państwu Polskiemu. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, że to Czartoryscy zbudowali pierwsze w Polsce muzeum.

Mimo, że muzeum obecnie znajduje się w Krakowie, to zostało założone przez księżną Izabelę Czartoryską w Puławach.

W roku 1795, nastąpił trzeci rozbiór, wykreślający Polskę z mapy Europy, który przekreślił szlachetne marzenia oświeceniowych głów o nowoczesnej Polsce. By zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o Polsce, w Puławach, księżna Izabela Czartoryska zaczęła gromadzić pamiątki rodzinne Sieniawskich, Lubomirskich i Czartoryskich. Znalazły się tu też pamiątki po wielkich Polakach, np. po księciu Józefie Poniatowskim i Tadeuszu Kościuszce oraz umieszczone w specjalnych urnach relikwie króla Bolesława Chrobrego oraz Jana Kochanowskiego i Mikołaja Kopernika, które miały przypominać po rozbiorach Polski pełną chwały przeszłość narodową. Świątynię Sybilli, budynek wzorowany na rzymskiej świątyni w Tybur, otworzono w 1801 r., było to pierwsze polskie muzeum. Od samego początku swojego istnienia, zgodnie z wolą księżnej Izabeli, muzeum miało charakter narodowy. Muzeum miało zachować dla przyszłych pokoleń skarby kultury i sztuki. Dowodem na to jest napis na nad wejściem – „Przeszłość Przyszłości”.

Kilka lat później, w roku 1809, otworzono w Puławach drugi budynek muzealny - Dom Gotycki, wzniesiony podobnie jak Świątynia Pamięci przez Chrystiana Piotra Aignera. Wystawione tam zostały liczne pamiątki wiązane, często legendarnie, z ważnymi postaciami europejskiej historii i kultury. Szereg pamiątek przysłali do Puław cudzoziemcy, doceniając w ten sposób przedsięwzięcie muzealne Izabeli Czartoryskiej. W Domu Gotyckim było też wiele obrazów, głównie portretów, a pośród nich trzy arcydzieła malarstwa, jakich nie znaleźlibyśmy w żadnej innej polskiej kolekcji: „Portret młodzieńca” – Rafaela Santi, „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta van Rijna.

W czasie powstania listopadowego dobra Czartoryskich zostały skonfiskowane przez cara, zbiory muzealne i biblioteczne udało się jednak szczęśliwie uratować wywożąc je z Puław do Sieniawy, skąd później zostały przewiezione do Francji.

Tam jednak nie pozostały długo, i z uwagi na komunistyczną zawieruchę, Władysław Czartoryski przywiózł je na teren Polski, do zaboru austriackiego, gdzie rodzina Czartoryskich posiadała swój majątek. W ten sposób Muzeum Książąt Czartoryskich znalazło swoje miejsce w Krakowie.

W wyniku zmian ustrojowych w Polsce po II wojnie światowej Muzeum Książąt Czartoryskich utraciło status muzeum prywatnego przechodząc pod opiekę Państwa i w roku 1950 zostało włączone do krakowskiego Muzeum Narodowego pod nową nazwą „Zbiory Czartoryskich”.

W 1991 r. powołana została do życia Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, przywrócono też wtedy dawną nazwę Muzeum Książąt Czartoryskich. Założycielem Fundacji był książę Adam Karol Czartoryski, który po zmianie ustrojowej w Polsce w roku 1989 odzyskał tytuł własności do zbiorów.

29 grudnia 2016 r. polski rząd zawarł z księciem Adamem Karolem Czartoryskim, prezydentem Fundacji Książąt Czartoryskich, transakcję na mocy której zbiory sztuki, archiwum i biblioteka wraz z muzealnymi budynkami przeszły na własność Państwa Polskiego i zostały powierzone pod dalszą opieką Krakowskiemu Muzeum Narodowemu.

a