niedziela, styczeń 29, 2023
Follow Us

Nawrocki

środa, 01 luty 2017 13:48

Wyeliminować fałszujące prawdę historyczną pojęcia „polskich” obozów śmierci... Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wyeliminować fałszujące prawdę historyczną pojęcia „polskich” obozów śmierci... http://truthaboutcamps.eu/th/

Historycznie błędne, a dla Polaków także obraźliwe pojęcie „polskich” obozów śmierci lub zagłady wciąż pojawia się w różnych wypowiedziach i publikacjach. Zdaniem dra Sławomira Kalbarczyka - naczelnika Wydziału Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodowej - szerzenie wiedzy o najnowszej historii Polski jest misją Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W ramach tej misji stworzony został portal internetowy „Niemieckie obozy w Polsce”.

Portal składa się z tekstów wzbogaconych materiałami ikonograficznymi, m.in. na temat niemieckich obozów koncentracyjnych, które narodziły się w nazistowskiej III Rzeszy w latach trzydziestych XX w. Ukształtowane u siebie wzorce obozów Niemcy przenieśli potem na ziemie polskie – modyfikując je jedynie do nowych celów, którym miały służyć. Obozy te tworzone były w czasach, kiedy Polskę okupowali Niemcy, to oni byli ich twórcami. Oni nimi zarządzali. Oni odpowiadają za śmierć i cierpienie milionów ludzi, którzy się w nich znaleźli. Obozy te tworzył niemiecki okupant w celu zrealizowania swej zbrodniczej polityki unicestwienia bądź zniewolenia ludzi różnych narodowości – również Polaków (http://truthaboutcamps.eu/th/misja-strony/15470,Misja-strony.html). 

Obozy koncentracyjne
Pierwszy obóz koncentracyjny na terenie okupowanej Polski, obliczony na 30 tys. więźniów, założył okupant w maju 1940 r. w Oświęcimiu na Śląsku – był to KL Auschwitz. Został on utworzony w związku z masowymi aresztowaniami Polaków, które miały zapobiec rozwojowi ruchu oporu, ogarniającemu coraz szersze kręgi ludności. Do końca 1940 r. w obozie osadzono blisko 8 tys. Polaków podejrzanych o udział w konspiracji. KL Auschwitz miał ponad 40 podobozów, których więźniowie wykonywali prace przymusowe dla niemieckich koncernów. Załogę obozów koncentracyjnych stanowili funkcjonariusze SS. Funkcje w obozowych warsztatach, magazynach i biurach sprawowali niemieccy więźniowie kryminalni, przysyłani z obozów istniejących na terenie Niemiec.

Oprócz obozów koncentracyjnych, w których realizowano program Zagłady, zostały przez okupanta na ziemiach polskich utworzone w 1942 r. obozy zagłady w Chełmnie nad Nerem, Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Załoga tych obozów składała się z funkcjonariuszy gestapo oraz Sonderkommando SS. Obozy zagłady utworzył okupant w celu wyniszczenia ludności żydowskiej zamieszkującej Europę. Mordowano w nich także ludność cygańską, jeńców radzieckich oraz Polaków udzielających pomocy Żydom.
Obozy zagłady zostały zlikwidowane jesienią 1943 r. i w pierwszych miesiącach 1944 r. Zniszczono komory gazowe, rozebrano baraki, a tereny, na których stały obozy, zaorano i obsiano trawą.
Obozy zagłady, obozy koncentracyjne i inne obozy policji bezpieczeństwa nie wyczerpują listy obozów utworzonych przez niemieckiego okupanta na ziemiach polskich. Poza obozami podległymi policji bezpieczeństwa utworzono tysiące obozów podległych cywilnym organom władzy. Były to przejściowe obozy przesiedleńcze, obozy pracy przymusowej i obozy karne.

Źródło: http://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16820,SS-KL-Auschwitz-Oboz-Nota-Edytorska.html.

a