czwartek, grudzień 07, 2023
Follow Us
środa, 21 wrzesień 2016 10:56

Europejski certyfikat jakości dla programu edukacji językowej Youngster Wyróżniony

Napisane przez Informacja prasowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Europejski certyfikat jakości dla programu edukacji językowej Youngster http://www.youngster.pl/

Program edukacyjny Youngster został doceniony i wyróżniony prestiżowym tytułem European Language Label – europejskim znakiem jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który premiuje nowatorskie projekty edukacyjne oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce konkurs ELL prowadzony jest od 15 lat przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tegorocznej edycji konkursu jednym z laureatów jest Youngster – program nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w zakresie nauki języków. Program jest realizowany przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) i wydawnictwo Macmillan Polska.
„Międzynarodowy certyfikat ELL to potwierdzenie bardzo wysokich kompetencji w zakresie innowacyjnych metod nauczania, inspirowania i motywowania do nauki języków obcych" powiedziała podczas uroczystości wręczenia certyfikatów Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jesteśmy ogromnie dumni z tego wyróżnienia. Od 9 lat z sukcesem wspieramy Program Youngster najnowocześniejszymi narzędziami edukacyjnymi, by skutecznie likwidować różnice w poziomie języka angielskiego pomiędzy wsią i miastem. W czasie dodatkowych zajęć gimnazjaliści otrzymują najlepsze pomoce naukowe dostępne na rynku. To element strategii, której celem jest podwyższanie poziomu nauczania w polskich szkołach – podkreśla Dyrektor Regionalny Macmillan Polska, Agnieszka Schwartz-Vincent.

Podstawowymi założeniami dydaktycznymi Programu Youngster są:
• formuła „all carrot, no stick" – młodzież uczy się przez zabawę – bez odpytywania, klasówek, ocen i stresu z nimi związanego,
• małe, maksymalnie 15 osobowe grupy, które ułatwiają komunikację i przyswajanie wiedzy,
• 90 godzin lekcyjnych w roku szkolnym, co przekłada się na 3 godziny dodatkowych zajęć językowych w tygodniu.

Efektem programu jest poprawa kompetencji językowych młodzieży, co skutkuje wyższymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego. Dobre rezultaty wpływają z kolei na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, rzutując niejednokrotnie na ich decyzje dotyczące dalszej edukacji oraz w dłuższej perspektywie zmiany ich postaw życiowych.

„W ramach programu zmieniamy świadomość nauczycieli – pokazujemy im, że dzięki metodzie all carrot, no stick, czyli nauczania bez kartkówek i klasówek, za to z pozytywną motywacją i interesującymi tematami zajęć, można osiągnąć zdumiewające efekty. Według naszych danych, uczniowie biorący udział w Youngsterze osiągają lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym, niż ich rówieśnicy ze szkolnej ławki, nieuczestniczący w programie. W przypadku egzaminu na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2015/16, był to wynik o ok. 9 punktów wyższy, a tym samym zbliżony – według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – do średnich rezultatów, osiąganych przez uczniów w dużych ośrodkach miejskich" powiedział dr Grzegorz Śpiewak, koordynator Programu Youngster z ramienia wydawnictwa Macmillan Polska.

Warto też podkreślić, że program jest realizowany przez nauczycieli na co dzień pracujących w danej szkole, dlatego pozytywne efekty oddziaływania Youngstera trwać będą przez wiele kolejnych lat, niezależnie od dalszego uczestnictwa danej szkoły w programie.

Dzięki unikalnemu wsparciu, jakie oferujemy w ramach Programu Youngster, młodzi ludzie z terenów wiejskich zyskują realną szansę na rozwój umiejętności językowych, lepsze wyniki w kolejnych etapach edukacji i szersze perspektywy wyboru ścieżki kariery zawodowej – mówi Krzysztof Podhajski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Inicjatywy takie jak Program Youngster w najlepszy sposób wypełniają misję naszej Fundacji. Nagroda, przyznana programowi w roku jubileuszowej 10. edycji, utwierdza nas w przekonaniu o słuszności podejmowanych przez nas działań. – dodaje Krzysztof Podhajski.

W tym roku szkolnym realizowana jest 10. edycja Programu Youngster. Do tej pory skorzystało z niego ponad 28 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z całej Polski. Beneficjentami programu jest także ponad 400 nauczycieli, objętych kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. corocznymi szkoleniami metodycznymi.

YOUNGSTER to ogólnopolski program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.
MACMILLAN POLSKA jest częścią jednej z największych grup wydawniczych na świecie. GRUPA MACMILLAN jest obecna na światowym rynku wydawniczym od ponad 150 lat.

a