wtorek, kwiecień 16, 2024
Follow Us
wtorek, 17 maj 2016 00:00

57 proc. wykluczonych Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
57 proc. wykluczonych https://pixabay.com

57 proc. obywateli Unii w wieku 16-30 lat czuje się wykluczonych z gospodarczego i społecznego życia w swoim kraju, a przyczyny tego upatruje w kryzysie gospodarczym - głoszą opublikowane w piątek wyniki najnowszego badania opinii Eurobarometr.

Dane te podwyższają w szczególności opinie młodych z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem, jak Grecja (93 proc. badanych odczuwa wykluczenie), Portugalia (86 proc.), Cypr (81 proc.), Hiszpania (79 proc.) i Włochy (78 proc.).

Na drugim końcu tej skali znajdują się młodzi Niemcy (27 proc.), Maltańczycy (28 proc.) i Duńczycy (31 proc.). Za wykluczonych z powodu kryzysu uważa się 57 proc. badanych Polaków.

Jednak tylko 15 proc. ankietowanych (16 proc. Polaków, ale aż jedna czwarta Hiszpanów) było zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powodu kryzysu.

Jednocześnie aż 90 proc. obywateli UE w wieku 16-30 lat uważa, że istotna jest wiedza na temat sposobu pracy Unii Europejskiej i jej instytucji, a 51 proc. badanych odpowiedziało, że najlepszą formą uczestnictwa w życiu publicznym Wspólnoty jest udział w wyborach europejskich; zdanie to podziela jedynie 35 proc. młodych Polaków.

Według badania 46 proc. ankietowanych Europejczyków uważa, że portale społecznościowe odgrywają rolę w kształtowaniu demokracji, ponieważ umożliwiają wszystkim udział w debacie publicznej. Jednocześnie 27 proc. badanych widzi media społecznościowe jako zagrożenie dla demokracji z powodu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.
Źródło: www.kurier.pap.pl.

a