sobota, listopad 26, 2022
Follow Us
piątek, 31 lipiec 2015 07:29

PASE apeluje o pilne zmiany w systemie egzaminowania Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
PASE apeluje o pilne zmiany w systemie egzaminowania http://www.cke.edu.pl

PASE apeluje o pilne zmiany w systemie egzaminowania, ponieważ w szkołach publicznych w 2015 roku egzaminy z języków obcych miały niski poziom i zaniżone kryteria ocen. Według specjalistów, żeby zdać egzamin z języka obcego wystarczy mieć trochę szczęścia w losowym typowaniu odpowiedzi. A wystarczyłoby podwyższyć poziom wymagań na egzaminie, żeby zacząć to zmieniać. Czyżby MEN chodziło tylko o dobre wyniki w statystykach, zamiast o prawdziwe umiejętności uczniów?

Wyniki tegorocznych egzaminów z języków obcych w szkołach publicznych (szóstoklasisty, gimnazjalny i maturalny) pokazują fałszywy obraz znajomości języków obcych polskich uczniów i są efektem manipulacji Ministerstwa Edukacji Narodowej - wynika z analizy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych. PASE podsumowało rezultaty uczniów, które zgodnie z danymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powinny świadczyć o dobrej znajomości języków obcych, tymczasem egzaminy okazały się źle skonstruowane i pokazały dużo lepsze wyniki niż faktyczne umiejętności wielu uczniów. PASE apeluje o pilne zmiany w systemie egzaminowania języków obcych w polskich szkołach.
„Wyniki analiz są zatrważające i potwierdzają nasze przypuszczenia o zaniżaniu poziomu testów, by wykazać dużo lepsze rezultaty polskich uczniów niż ich faktyczne umiejętności. To oczywiście nie oznacza, że nie ma dzieci, które dobrze mówią w językach obcych, ale do tej grupy należą te, które bardzo dobrze się uczą i najczęściej korzystają z dodatkowych, prywatnych lekcji. Czy na tym ma polegać polska edukacja w tym zakresie zwłaszcza w sytuacji, gdy głównym kryterium kompetencyjnym pracodawców jest dobra znajomość języka obcego? To niedopuszczalne, by MEN po macoszemu traktowało tak ważny dział edukacji" – podkreśla Jacek Członkowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych.
W ocenie PASE egzamin szóstoklasisty był zbyt łatwy, zawierał wyłącznie tzw. pytania zamknięte i trzy wersje odpowiedzi do wyboru. Niektóre pytania nie wymagały nawet znajomości języka obcego, czego przykładem może być egzamin z języka niemieckiego i pytanie:
Morgen kommt Onkel Achim. Dann sprechen alle nur über Autos, denn er ist Automechaniker.
Egzamin szóstoklasisty nie określał też tzw. progu zdawalności, co oznacza, że każdy uczeń zdał egzamin bez względu na wynik. W przypadku egzaminu gimnazjalnego uczniowie zdawali go na dwóch poziomach: podstawowym (jeśli danego języka obcego uczyli się tylko w gimnazjum) lub rozszerzonym (jeśli uczyli się go także w szkole podstawowej). Ten egzamin, choć na poziomie rozszerzonym był trudniejszy, to na poziomie podstawowym był w opinii PASE także zbyt łatwy i bazował na tzw. pytaniach zamkniętych z trzema wersjami odpowiedzi do wyboru. Podobnie, jak w przypadku egzaminu szóstoklasisty nie było wyznaczonego progu zdawalności i ustnej części egzaminu, która najlepiej sprawdza umiejętności komunikacyjne.


„Gdyby przyjąć międzynarodowe standardy, które uznaje PASE, czyli 60-procentowy próg zdawalności egzaminu z języka obcego, nie zdałoby go aż 64% polskich gimnazjalistów, czyli prawie 2/3 uczniów! W przypadku matur próg zdawalności wprowadzono, ale ten jest zaledwie na poziomie 30% punktów. Taka znajomość języka obcego nie świadczy o umiejętnościach komunikacyjnych, a osoby z takim wynikiem dostają się na poważne kierunki studiów, gdzie lektorzy rozkładają ręce, gdy muszą pilnie uzupełniać braki językowe studentów" – dodaje Jacek Członkowski, Prezes PASE.
PASE wyliczyło, że gdyby przyjąć wspomniane, międzynarodowe standardy w ocenianiu uczniów, czyli 60-procentowy próg zdawalności, egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym nie zdałoby 80% maturzystów! Ponadto, należy podwyższyć poziom egzaminów, gdyż egzamin maturalny na poziomie podstawowym był zbyt łatwy, z większością tzw. pytań zamkniętych oraz trzema wersjami odpowiedzi do wyboru lub z możliwością zaznaczenia opcji: prawda/fałsz.
„System egzaminowania polskich uczniów musi szybko się zmienić. Manipulacja MEN nie może przysłaniać braku reform nauczania, co jest głównym źródłem fatalnej sytuacji w całym systemie nauki języków obcych w szkołach publicznych w Polsce" – apeluje Prezes PASE.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych apeluje o: podwyższenie poziomu egzaminów językowych na egzaminie szóstoklasisty i gimnazjalnym, w tym wprowadzenie pytań otwartych, podwyższenie progu zdawalności na egzaminie maturalnym, wprowadzenie egzaminów ustnych na każdym etapie edukacji szkolnej (obecnie dopiero na maturze), ujednolicenie egzaminów i powstrzymanie corocznych zmian, podniesienie rangi nauczania języków obcych w szkołach (ze względu na coraz większe wymogi pracodawców wobec pracowników), zmianę postrzegania nauki języków obcych przez MEN (obecnie brak osób odpowiedzialnych za ten dział nauki w MEN) oraz udział MEN w debatach na temat nauki języków obcych w polskich szkołach.


Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem jest podwyższanie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce. Wspiera szkoły językowe w osiąganiu wysokich standardów nauczania, umożliwia wymianę doświadczeń lektorów i kadry administrującej szkołami językowymi, ułatwia wybór profesjonalnej szkoły językowej.

a