poniedziałek, maj 23, 2022
Follow Us
piątek, 14 marzec 2014 12:00

Nie kupuj kota w worku! Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nie kupuj kota w worku! www.ih.katowice.pl

Ponad 1600 wniosków i próśb konsumentów o mediację w sprawie zakupu wadliwego obuwia oraz ponad 200 dotyczących sprzętu RTV/AGD wpłynęło w ubiegłym roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (WIIH).

O tym jak świadomie kupować, jakie prawa ma konsument i jak rozwiązywać sytuacje sporne, będą informować 14 i 15 marca pracownicy inspekcji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Konsumenta.

W 2013 r. do WIIH wpłynęły łącznie 3,3 tys. sygnałów od konsumentów o nieprawidłowościach i wniosków o mediację. Inspekcja przeprowadziła 3 tys. mediacji, z czego ponad 1,6 tys. załatwiono w sposób pozytywny dla konsumenta. Udzielono prawie 15 tys. porad konsumentom i przedsiębiorcom, z czego 12,4 tys. telefonicznie i 2,1 tys. bezpośrednio.

W ramach obchodów Międzynarodowego Święta Konsumentów, w piątek i sobotę (14-15 marca) w siedzibie inspekcji w Warszawie oraz w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach dyżurować będą pracownicy zajmujący się ochroną praw konsumenta. Porady będzie można uzyskać w piątek do godziny 18, w sobotę do 16.
15 marca 2014 r. w warszawskim Centrum Handlowym Wola Park odbędą się Targi Wiedzy Konsumenckiej organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Na stoisku WIIH zainteresowani będą mogli dowiedzieć się o swoich prawach w przypadku sporów między klientem a sprzedawcą, uzyskać informacje o możliwościach mediacji i rozstrzygnięciach spraw przez sąd polubowny. W centrum handlowym Alius w Ostrołęce w sobotę na pytania odpowiedzą pracownicy WIIH oraz miejski rzecznik praw konsumentów. „Konsument świadomy, to konsument dobrze poinformowany, który zna swoje prawa i umie z nich korzystać. Tym bardziej zachęcam do możliwości odbycia konsultacji z pracownikami inspekcji handlowej. To najlepszy sposób na to, aby czuć się bezpiecznie podczas codziennych zakupów " – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

„W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad towaru w pierwszej kolejności żądajmy od sprzedawcy jego naprawy lub wymiany. Składając reklamację należy pamiętać o: zgłoszeniu wady w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia, wskazaniu roszczenia (naprawy lub wymiany), pisemnej formie, która ułatwi postępowanie oraz o tym, że brak paragonu nie wyklucza możliwości reklamacji" – powiedziała Joanna Jankowska-Kuć, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Codziennie robiąc zakupy konsument zawiera umowę. Za towar z nią niezgodny (taki, który nie nadaje się do celu, do jakiego został przeznaczony - na przykład lodówka, która nie chłodzi) sprzedawca odpowiada w ciągu dwóch lat od momentu zakupu.

Jeśli sprzedawca odrzuca reklamację, w rozwiązaniu sporów może pomóc inspekcja handlowa, która poza przeprowadzaniem kontroli prowadzi również działania chroniące konsumentów poprzez: podejmowanie mediacji, organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich oraz poradnictwo konsumenckie. Istotą sądownictwa polubownego jest: szybkość (większość spraw kończy się w przeciągu 1-2 miesięcy) oraz skuteczność (wyroki sądu polubownego mają moc wyroków i ugód sądu powszechnego). W postępowaniu strony nie muszą działać poprzez pełnomocników.

Więcej na: www.wiih.org.pl oraz www.mazowieckie.pl.

a