sobota, listopad 26, 2022
Follow Us
piątek, 13 grudzień 2013 10:38

Wieczór Tetmajerowski w Muzeum Niepodległości Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na wieczór zorganizowany z okazji 90. rocznicy śmierci Włodzimierza Tetmajera. Podczas spotkania wręczona zostanie Nagroda im. Włodzimierza Tetmajera, którą przyznano Stanisławowi Dziedzicowi – krakowskiemu pisarzowi i działaczowi kultury. Wieczór poprowadzi dr Jan Sęk przewodniczący Rady Muzeum Niepodległości.

W programie wieczoru wykład Stanisława Dziedzica - Włodzimierz Tetmajer. Artysta i polityk oraz koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera pod kierunkiem Alicji Błaszczyk.

16 grudnia 2013 r. (poniedziałek), godz. 17
Muzeum Niepodległości
Aleja Solidarności 62, Warszawa

Nagroda im. Włodzimierza Tetmajera wręczana jest od 2002 roku. Ma ona za zadanie docenienie ludzi działających na rzecz kultury polskiej i naszego dziedzictwa narodowego. Ustanowiona została przez Fundację im. Karola Eugeniusza Lewakowskiego, pierwszego prezesa Polskiego Stronnicowa Ludowego. W latach ubiegłych laureatami nagrody byli: Elżbieta i Zbigniew Konstaty (Elżbieta była wnuczką W. Tetmajera), Janusz Gmitruk (dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), prof. Adam Zieliński (pisarz), Stefan Schmidt (założyciel Fundacji Kresy 2000, aktor i malarz z Biłgoraju), prof. Jerzy Pietrkiewicz (prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie), Witold Knychalski (założyciel Fundacji 4 Kultur w Łodzi) i Maria Rydlowa (kustosz Muzeum w Bronowicach).
Stanisław Dziedzic – publicysta, historyk literatury, krytyk literacki i teatralny, nauczyciel akademicki. Absolwent filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1989 -99 wicedyrektor, a następnie dyrektor wojewódzkich wydziałów ds. kultury i turystyki. Od 2004 r. dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Autor ponad tysiąca publikacji, w tym kilkuset o charakterze naukowym i popularnonaukowym, uczestnik licznych krajowych i zagranicznych sesji naukowych, poświęconych głównie kulturze i sztukom pięknym oraz dziedzictwu kulturowemu. Ważniejsze publikacje książkowe: Krakowskie dziedzictwo kulturowe (1995), Ojczyzna myśli mojej, Studia i szkice literackie (1999), Skałka. Kościół i klasztor Paulinów na Krakowie (1999), Alma Mater Jagellonica (2002), Serce Polski (2002), Święty szlak Almae Matris (2003), Złote więzienie Stanisława Augusta (2009), Kraków to jest wielka rzecz (2012), Portrety niepospolitych (2013). Wspólnie z Tadeuszem Skoczkiem opublikował m.in. książki: Teatr 38. Awangardowy zespół Waldemara Krygiera (2007), Przygody z metacodziennością. Teatr 38 w latach 1960 – 1972 (2010), a z Małgorzatą Dziedzic: Ojciec Serafin Kaszuba (2009), Arcybiskup Józef Bilczewski (2012).
Opracował i przygotował do druku niepublikowane wcześniej wiersze Karola Wojtyły: Sonety. Magnificat (1995), Psałterz. Księga Słowiańska (1996) oraz wybory wierszy, znanych współczesnych poetów – m.in. Józefa Barana, Adama Ziemianina, Andrzeja Warzechy, Jerzego Piątkowskiego, Janusza Trzebiatowskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, srebrnym odznaczeniem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Włodzimierz Tetmajer (1861-1923) – jeden z najwybitniejszych artystów okresu Młodej Polski. Malarz, poeta, publicysta, polityk. Brat przyrodni Kazimierza Przerwy–Tetmajera. Studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (u Jana Matejki) w Monachium, Wiedniu i Paryżu oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współzałożyciel i działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego z ramienia którego w roku 1911 wszedł do parlamentu wiedeńskiego, w ostatnich latach życia zaangażowany był w prace Polskiej Komisji Likwidacyjnej

Sejm RP zamierza przyjąć uchwałę w sprawie uczczenia pamięci tego wybitnego Polaka, patrioty, artysty, parlamentarzysty i działacza ludowego.
http://muzeum-niepodleglosci.pl

a