sobota, maj 18, 2024
Follow Us
poniedziałek, 02 wrzesień 2013 11:33

Niebezpieczny stres Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Niebezpieczny stres http://zielonalinia.gov.pl

Stres związany z pracą jest jednym z najbardziej znaczących zagrożeń. Sam w sobie nie jest chorobą, jednak gdy poziom odczuwanego stresu jest duży i utrzymuje się długo, nie są usuwane jego przyczyny oraz nie równoważy się jego negatywnego wpływu na zdrowie, może z biegiem czasu doprowadzić do różnego rodzaju chorób.

Długotrwały stres w miejscu pracy może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego. Gdy sytuacje takie powtarzają się wielokrotnie, mogą z upływem czasu doprowadzić do zmian w stanie zdrowia, takich jak:

• bólów mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa

• owrzodzenia układu pokarmowego oraz bolesnych skurczów jelit

• obniżenia odporności organizmu i związanych z nią chorób infekcyjnych

• nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego

• depresji, nerwic

• zwiększenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową

• u osób aktywnych zawodowo obniżających napięcie wywołane przez stres przy pomocy alkoholu, tytoniu lub środków odurzających mogą występować dodatkowo schorzenia spowodowane nadużywaniem ww. substancji.

Każdy człowiek posiada swój optymalny poziom stresu, to znaczy takie jego natężenie, przy którym, realizując ważne dla siebie zadania, doświadcza największych korzyści. Zgodnie z teorią Yerkesa-Dodsona, opisaną przez badaczy m.in. w artykule The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation opublikowanym w Journal of Comparative Neurology and Psychology, przy optymalnym dla siebie poziomie stresu człowiek funkcjonuje najbardziej efektywnie, może podejmować różnego typu zadania i skutecznie je realizować. Gdy poziom stresu jest zbyt niski, może to utrudniać wykonywanie trudnych, wymagających większego wysiłku zadań. Z kolei, gdy natężenie stresu rośnie i przekracza optymalny poziom, staje się on dla człowieka szkodliwy, a jego negatywne skutki rosną wraz z upływem czasu.

 

Strategie postępowania antystresowego

Relaks pozwala odreagować nagromadzone napięcia, zapomnieć o doświadczanych wcześniej trudnościach wywołujących złe samopoczucie. Chociaż wydaje się to banalne, niezwykle przydatne może być korzystanie z naturalnych reakcji człowieka, jakimi są śmiech, żart czy płacz, które pełnią funkcję oczyszczającą i relaksującą.
Niezwykle istotną rolę pełni odpoczynek, który umożliwia nam odtworzenie zasobów energetycznych. Warto pamiętać, że dla zdrowia lepsze są kilkuminutowe, krótkie przerwy odbywane kilkukrotnie w ciągu dnia niż jedna dłuższa. Niebagatelne znaczenie ma również odpowiednia ilość snu i korzystanie z dłuższych urlopów co najmniej raz lub dwa razy w roku.
Aktywne spędzanie wolnego czasu w naturalny sposób pomaga rozładować napięcie oraz rozwijać pasje i zainteresowania.
W walce z nadmiernym stresem pomagają też umiejętności interpersonalne i asertywność, która umożliwia respektowanie własnych praw oraz zaspokajanie potrzeb przy zachowaniu szacunku i akceptacji dla potrzeb i praw innych osób.
W literaturze podkreślana jest często rola pozytywnego myślenia, czyli umiejętności formułowania własnych celów i dążeń oraz opisywania umiejętności i cech w formie pozytywnej.
Pomocne są również kontakty z innymi osobami, a szczególnie ważne jest podtrzymywanie więzi z rodziną i przyjaciółmi.

Więcej na temat sposobów radzenia sobie ze stresem tutaj.
www.pip.gov.pl

{jumi [*9]}

a