sobota, styczeń 29, 2022
Follow Us
wtorek, 06 sierpień 2013 13:10

Komisja kontra fałszerze Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Komisja kontra fałszerze www.nowe-banknoty-euro.eu

Euro jest drugą najważniejszą walutą na świecie, dlatego podejmiemy niezbędne kroki, aby chronić je przed przestępcami – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding. Komisja wezwała do walki z fałszerzami banknotów i monet euro. Szacuje się, że od chwili wprowadzenia wspólnej waluty w 2002 r. straty spowodowane wprowadzaniem do obiegu fałszywek wyniosły co najmniej 500 mln euro.

Taką sumę możemy przyjąć na podstawie przypadków przechwytywania co roku znacznych ilości fałszywych banknotów i monet euro oraz ciągłego likwidowania nielegalnych drukarni i mennic na terenie UE i poza nią. Oznacza to, że obecnie obowiązujące środki przeciwko fałszerzom są niewystarczające; dlatego też potrzebujemy skuteczniejszej ochrony euro na poziomie europejskim. Tylko w drugiej połowie 2012 r. z obiegu wycofano 280 tys. podrobionych banknotów euro.

Według najnowszych danych Europejskiego Banku Centralnego, najczęściej fałszowane są banknoty o nominale 20 i 50 euro. Większość (97,5 proc.) falsyfikatów odzyskanych w drugiej połowie 2012 r. przechwycono w krajach strefy euro, natomiast tylko 2 proc. w państwach członkowskich UE nienależących do strefy i zaledwie 0,5 proc. w innych krajach świata.

Na całym świecie w obiegu znajdują się banknoty euro o wartości 913 mld euro oraz monety o wartości 16 mld euro.

Wniosek Komisji ma na celu wzmocnienie ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem poprzez stosowanie odpowiednich środków prawa karnego. Waluta, którą posługuje się 17 państw i 330 mln ludzi jest atrakcyjnym celem dla przestępców.

Dyrektywa zobowiąże państwa członkowskie do udostępnienia narzędzi dochodzeniowo-śledczych umożliwiających wykrywanie przypadków fałszowania pieniędzy o takim samym poziomie skuteczności jak narzędzia wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej lub innych poważnych przestępstw. Komisja proponuje, aby minimalna kara dla fałszerzy wynosiła co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności w odniesieniu do poważnych przypadków wytwarzania i wprowadzania do obrotu fałszywych euro. Za rozprowadzanie przewiduje się maksymalną karę w wysokości co najmniej ośmiu lat pozbawienia wolności (co obowiązuje już teraz w przypadku produkcji fałszywych pieniędzy zgodnie z decyzją ramową Rady 2000/383/JHA ).

 

10 stycznia 2013 r. Europejski Bank Centralny opublikował wzór nowego banknotu o nominale 5 euro. Ten nowy banknot jest pierwszym, który zostanie wydany w ramach serii „Europa", i został wprowadzony do obiegu w strefie euro 2 maja 2013 r. Banknot ten ma nowe i udoskonalone zabezpieczenia. Znak wodny i hologram przedstawiają portret Europy – postaci z mitologii greckiej, której imieniem nazwano nową serię banknotów. Łatwo wpadająca w oko „szmaragdowa liczba" zmienia kolor ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski, dając przy tym efekt przesuwającego się pionowo światła. Krótkie wypukłe kreski przy lewym i prawym brzegu banknotu ułatwiają jego rozpoznawanie, zwłaszcza osobom niewidomym i niedowidzącym. Wszystkie te zabezpieczenia można znaleźć na stronie przedniej nowego banknotu i sprawdzić za pomocą prostego testu: dotykiem, pod światło i pod kątem. Przewiduje się, że znajdą się one na wszystkich nominałach z serii „Europa".

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

www.nowe-banknoty-euro.eu

http://europedirect.um.warszawa.pl

{jumi [*9]}

Więcej w tej kategorii: « Coraz mniej lodu Zakazany nizoral »

a