piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
czwartek, 06 czerwiec 2013 11:14

"Ubierz swój dom" z Fundacją Arka Wyróżniony

Napisane przez Mat. pras.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
"Ubierz swój dom" z Fundacją Arka www.chronmyklimat.pl

Ogólnopolską kampanię "Ubierz swój dom", której celem jest promocja budownictwa energooszczędnego oraz sposobów oszczędzania energii w gospodarstwach domowych, rozpoczęła Fundacja ekologiczna ARKA.

Kampania realizowana jest we współpracy z licznymi ekspertami, partnerami społecznymi, samorządami lokalnymi, biznesem na terenie wszystkich województw. W jej ramach zorganizowanych zostanie 20 akcji medialnych i festynów we wszystkich województwach. Przygotowane zostaną happeningi, konkursy, wystawy oraz warsztaty. Projekt wykorzysta nowoczesne technologie, multimedialne i internetowe.

– W każdym mieście wspólnie z młodzieżą szkolną budujemy nasz piękny, kolorowy domek. Wokół staną makiety drzew, wiatraków, paneli słonecznych – opowiada Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Arka. – Domek jest stylizowany na budynek, który obecnie fundacja remontuje w Bielsku-Białej, stosując różnorodne energooszczędne rozwiązania. Każda gmina otrzyma bezpłatne pakiety wydawnictw o tym, jak ekologicznie budować nowoczesne domy.

Ważnym elementem kampanii będzie realizacja interaktywnego poradnika "Energooszczędni", poświęconego temu, jak oszczędzać energię i pieniądze, kupując, budując lub remontując dom. Z poradnika będzie można korzystać od września 2013 roku na stronach: www.fundacjaarka.pl oraz www.fer.org.pl.

Kampania wspiera nowy projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący dopłat do energooszczędnych domów. Fundusz rozdysponuje aż 300 mln zł między osoby fizyczne, które zdecydują się na budowę domu lub kupno mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. Jego celem nadrzędnym jest wsparcie budownictwa energooszczędnego, a także uniknięcie emisji ok. 50 tys. ton CO2 rocznie.

Przyjęta przez Radę Ministrów "Polityka klimatyczna Polski" zakłada redukcję CO2 o 40 proc. do roku 2020 w porównaniu z rokiem bazowym 1988. Także Rada Europejska przyjęła własne regulacje, które m.in postanawiają o ograniczeniu zużycia energii o 20 proc. do 2020 roku. Polska jako członek Unii Europejskiej, aby wypełnić te postanowienia, musi szukać ograniczenia emisji CO2 na każdym polu. Jednym z nich są budynki mieszkalne oraz ogólna edukacja. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami "o niemal zerowym zużyciu energii". Kampanię dofinansował NFOŚiGW. Partnerem jest Fundacja EkoRozwoju.
www.fundacjaarka.pl

www.chronmyklimat.pl

{jumi [*9]}

a