wtorek, sierpień 03, 2021
Follow Us
wtorek, 05 marzec 2013 14:27

Ogólnopolski Kongres Recyklingu Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Stoimy u progu rewolucji w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Przedstawiciele administracji publicznej, firm zajmujących się odpadami i eksperci spotkają się 13-14 marca w Warszawie na Ogólnopolskim Kongresie Recyklingu.

W Polsce prawie 80 proc. odpadów komunalnych nadal trafia na składowiska, mimo że są cennym surowcem. Kongres będzie więc okazją do spotkania wszystkich sektorów gospodarki odpadami komunalnymi, wytwórców odpadów objętych zasadą „rozszerzonej odpowiedzialności producenta" (ang. extended producer resposibility), przedstawicieli firm zbierających i przetwarzających odpady, administracji publicznej (rządu i samorządów), ekspertów i gości zagranicznych. Został on objęty patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta M. st. Warszawy.
Tematami omawianymi na Kongresie będzie m.in.:

- Wykorzystanie odpadów – szansa na rozwój innowacyjnej gospodarki czy narzucony obowiązek?

- Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków 2012

- Śmieć czy surowiec. Miejsce recyklerów w nowym systemie
- Zużyte opony – źródło cennego surowca do produkcji nowych wyrobów
- Energetyczne wykorzystanie odpadów – termiczne przekształcanie, współspalanie
- Odzysk energii z odpadów tworzyw sztucznych jako równoprawne uzupełnienie recyklingu
- Innowacyjne metody zagospodarowania odpadów poprocesowych ze spalania odpadów
Swój udział już potwierdzili: Janez Potočnik, Europejski Komisarz ds. Środowiska, Poseł Tadeusz Arkit, Przewodniczący sejmowej Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, dr Andrzej Arendarski, Prezes KIG, prof. dr hab. Andrzej Kraszewski, Politechnika Warszawska, były minister środowiska, Elżbieta Łukacijewska, europosłanka, prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, Jerzy Swatoń, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOŚiGW, były minister środowiska.

http://kongresrecyklingu.pl

{jumi [*9]}

a