piątek, lipiec 10, 2020
Follow Us

Za każdym razem gdy przyjeżdżam do Kijowa zawsze tu przychodzę. Bo Wołodymyrśkyj Sobor – Sobór św. Włodzimierza jest świątynią niezwykłą. Chociaż najmłodszy z kilku prawosławnych katedr w stolicy Ukrainy, zasługuje na taką samą uwagę, jak stare zabytki sakralne i inne miejsca znajdujące się na moim stałym szlaku odświeżania kijowskich wrażeń oraz patrzenia czy i co się zmieniło, nawet po niezbyt długiej tu nieobecności. Sobory: Sofijski i Michajłowski, Pieczerską Ławrę i Monastyr Wydubyćkyj, Cerkiew Kiriłłowską oraz Wołodymyrśką Hirkę – Górkę św. Włodzimierza z chyba najstarszym w mieście pomnikiem tego księcia – chrzciciela Rusi oraz pięknymi widokami na Dniepr, odwiedzam w pierwszej kolejności.

Dział: Ukraina

a