poniedziałek, wrzesień 20, 2021
Follow Us
wtorek, 21 luty 2012 15:32

Nagrody Przyjaznego Brzegu 2011 przyznane Wyróżniony

Napisane przez mat.pras. / ażj
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nagrody Przyjaznego Brzegu 2011 przyznane fot. mat.pras.

Nagrodami specjalnymi jury postanowiło uhonorować: Magazyn Żagle za ponad pół wieku promowania żeglarstwa polskiego oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski za akcję promocyjną „Mazury Cud Natury”. Grand Prix Ministerstwa Turystyki otrzymał Port PTTK w Wilkasach – wzorcowa Eko-Marina na Mazurach. 

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.

Minister Sportu i Turystyki po raz drugi objął Konkurs Honorowym Patronatem i ufundował nagrodę Grand Prix (200 egz. kamizelek asekuracyjnych do uprawiania turystyki wodnej), którą w VIII edycji otrzyma Port PTTK w Wilkasach – wzorcowa Eko-Marina na Mazurach.  Nagrodę Grand Prix w Konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 wręczy w imieniu Ministra Sportu i Turystyki, p. Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu MSiT. Uroczyste rozdanie wszystkich nagród nastąpi w sobotę 3 marca br. o godz. 12.00 podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda 2012.

Za kreowanie nowoczesnych ofert turystyki wodnej wyróżniono:

1. Urząd Miasta w Sopocie, za nowoczesną Marinę Sopot,
2. Urząd Gminy w Drawsku, za nową przystań na szlaku Noteci,
3. Urząd Gminy Stepnica, za przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim,
4. Mazurski Klub Żeglarski za Eko-Marinę w Mikołajkach,
5. Urząd Miasta w Krakowie, za szlak żeglugi śródlądowej na krakowskiej Wiśle,
6. Urząd Powiatowy w Lublinie za projekt „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”,
7. Urząd Miasta i i Gminy Bardo, za spływy „Przełomem Bardzkim”.

Za inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów nagrodzono:

1. Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie za „trójprzymierze” dla Odry,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za mazurski system ostrzegawczy dla żeglarzy,
3. Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu, za aktywność w upowszechnianiu turystyki kajakowej,

Za żeglarskie wychowanie najmłodszych pokoleń nagrodzono:

1. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski „Horn” w Krakowie,
2. Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie.

Nagrodę za edukację ekologiczną na rzecz czystości wód otrzymał:
Kajakowy Patrol św. Franciszka.

Nagrody indywidualne otrzymali:
1. Wojtek Skóra, za koordynację Roku Pamięci Generała Mariusza Zaruskiego i rejs Dnieprem na symboliczny grób Generała w Chersoniu,
2. Stanisław Wroński, za przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy,
3. Jan Pyś, za działania na rzecz żeglugi i turystyki wodnej na Odrze.

W VIII edycji Konkursu jury oceniało rekordową liczbę 48 zgłoszeń spełniających warunki regulaminu. Premiowane były inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Zgłaszający i kandydaci przekazują jury szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz serwisem fotograficznym, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.

Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu, a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury. Termin zgłaszania kandydatów upływał z dniem 31 grudnia, a 31 stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród w dniu 3 marca o godz. 14.00 planowana jest tradycyjna debata pt. „Co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne?”. W debacie przewidziany jest udział wcześniejszych laureatów, w tym związków miast i gmin, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Lokalnych Grup Działania oraz klastrów turystycznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.polskieszlakiwodne.pl/

{jumi[*6]}


a