czwartek, październik 21, 2021
Follow Us
piątek, 06 sierpień 2021 17:50

Niemcy: nowe miejsca na liście UNESCO Wyróżniony

Napisane przez DTZ
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Granice Cesarstwa Rzymskiego Granice Cesarstwa Rzymskiego Photo by Lāsma Artmane on Unsplash

Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o wpisaniu kolejnych niemieckich zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa.

SchUM: Moguncja, Spir i Wormacja

Wspólnota tzw. miast SchUM – Moguncji, Wormacji i Spiry uchodzi za kolebkę kultury żydowskiej w Europie. W miastach SchUM (akronim utworzony z pierwszych liter tych miast w języku hebrajskim) znajdują się miejsca, które od teraz noszą tytuł światowego dziedzictwa: dzielnica żydowska w Spirze, dzielnica synagogalna w Wormacji oraz stare cmentarze żydowskie w Wormacji i Moguncji. Historia tych miejsc odzwierciedla życie i kulturę żydowską na przestrzeni wieków – od zgodnego współistnienia z gminami chrześcijańskimi przez prześladowania, zniszczenie i ludobójstwo, po dzisiejsze kultywowanie wiary i tradycji w gminach żydowskich.

Położone nad Renem miasta, Moguncja, Spira i Wormacja, oferują szeroki wachlarz atrakcji kulturalno-turystycznych i cieszą się dziś ogromnym zainteresowaniem jako cele turystyki kulturowej.

Limes Dolnogermański

W ramach rozległego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa „Granice Cesarstwa Rzymskiego” status dziedzictwa światowego nadano kolejnemu fragmentowi granicy rzymskiego imperium – Limesowi Dolnogermańskiemu. Liczący 400 km długości odcinek antycznych umocnień granicznych ciągnie się wzdłuż Renu od Rheinbrohl w Nadrenii-Palatynacie przez Nadrenię Północną-Westfalię do Katwijk na holenderskim wybrzeżu Morza Północnego. Rzeka Ren stanowiła naturalną granicę między rzymską prowincją i wolną Germanią. W 44 miejscowościach, grodach warownych, obozowiskach legionów i zabudowaniach świątynnych toczyło się życie Rzymian – obiekty te stworzyły zresztą podwaliny pod dzisiejsze metropolie, takie jak Bonn czy Kolonia.

Spora część pozostałości z czasów antycznych kryje się dzisiaj pod powierzchnią gruntu jako starannie chronione zabytki ziemne, ale w wielu miejscach muzea i ekspozycje prezentują fascynujące wykopaliska archeologiczne.

a