poniedziałek, wrzesień 21, 2020
Follow Us
sobota, 05 wrzesień 2020 00:45

Niemcy: europejscy turyści wracają Wyróżniony

Napisane przez DZT/Cez. Zdjęcia: Cezary Rudziński
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Europejczycy znowu podróżują do Niemiec po lockdownie. Tuż po rozpoczęciu stopniowego rozluźnienia ograniczeń w podróżowaniu od połowy czerwca, które zostały nałożone w wyniku pandemii koronawirusa, turyści z wielu krajach europejskich skorzystali z ponownej możliwości przyjazdu do Niemiec.

W czerwcu odnotowano 1,08 mln noclegów przyjezdnych z tylko krajów bezpośrednio graniczących z Niemcam. To 760 000 więcej niż w poprzednim miesiącu. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, turystyka przyjazdowa odnotowała w czerwcu spadek ogółem o 79,6 procent, po stratach 93,1 i 91,0 procent poniesionych odpowiednio w kwietniu i maju, w okresie tzw. lockdownu. 

Jak wynika z opublikowanych już wcześniej wyników badań

Jak wynika z opublikowanych już wcześniej wyników badań Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) 2020, Niemcy znajdują się na szczycie listy 20 krajów

Nation Brands Index (NBI) 2020, Niemcy znajdują się na szczycie listy 20 krajów, w których turyści z całego świata czuliby się najbardziej komfortowo. Jednocześnie 20 000 badanych uważa, że Niemcy najlepiej radzą sobie z opanowaniem kryzysowej sytuacji pandemicznej.

 „Wstępne wyniki badania NBI potwierdzają budowany latami znakomity wizerunek Niemiec wśród międzynarodowych gości, nawet w czasach kryzysu. Jednocześnie intensywnie pracowaliśmy razem z partnerami z niemieckiej branży turystycznej nad utrzymaniem zainteresowania naszym krajem na rynkach zagranicznych. Mamy powody do ostrożnego optymizmu, że dzięki wspólnym wysiłkom uda nam się przezwyciężyć ten głęboki kryzys w światowej turystyce”, podsumowuje Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT). 

Bilans śródokresowy: lockdown dotyka całej branży turystycznej na świecie 

Lockdown dotknął w równym stopniu wszystkie rynki globalnej turystyki. Według barometru turystyki Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) z 30 lipca 2020 r. liczba przyjazdów osób z zagranicy w okresie od stycznia do maja 2020 r. spadła o 55,9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym na świecie i o 57,9 procent w Europie. Dla miesięcy lockdownu: kwietnia i maja UNWTO wskazuje stopy zmian odpowiednio minus 96,9 i minus 97,6 procent. Wyniki tej analizy są również poparte raportem kwartalnym 2/2020 Europejskiej Komisji Podróży (ETC): w lutym słabnący popyt na loty w Azji, gdzie wybuchła pandemia; w marcu wraz z lockdownem szybko przybywa krajów wykazujących wyraźny regres, aż wreszcie w kwietniu następuje całkowite załamanie w skali globalnej. 

Bilans śródokresowy niemieckiej turystyki przyjazdowej za pierwsze półrocze 2020 r. jest również wyraźnie naznaczony pandemią: do końca czerwca Federalny Urząd Statystyczny zarejestrował 15,7 mln noclegów cudzoziemców w obiektach zakwaterowania liczących co najmniej dziesięć łóżek, co oznacza spadek o 60,6 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Spadek z rynku polskiego wyniósł 35,4 procenta. Analiza danych rezerwacji lotniczych Forward Keys wskazuje na ożywienie chęci podróżowania od momentu otwarcia granic. 

W połowie czerwca przyloty z 13 najważniejszych rynków europejskich dla Niemiec oscylowały jeszcze wokół 25 procent poprzedniego roku; od połowy lipca liczba ta przekroczyła już 30 procent. ETC informuje również o nieznacznym przełamaniu impasu: w pierwszych dwóch tygodniach lipca liczba rezerwacji lotów na trasach europejskich wzrosła o sześć procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. 

Perspektywy: zróżnicowany rozwój  

W fazie odbudowy turystyki po pandemii DZT oczekuje zróżnicowanego ożywienia w poszczególnych segmentach rynku. Opierając się na badaniu IPK International, które pokazują wpływ Covid-19 na zachowania turystyczne w turystyce międzynarodowej, szczególnie niskie ryzyko występuje w przypadku podróży samochodowych, wakacji na łonie natury oraz indywidualnych form urlopowych. DZT reaguje na tę sytuację elastycznym planowaniem kampanii promocyjnych i dostosowaniem swoich działań marketingowych. Na przykład obecnie wystartowała kampania #WanderlustGermany, adresowana przede wszystkim do miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku w krajach sąsiadujących z Niemcami i skoncentrowana na turystyce rowerowej i pieszej. Aby zwiększyć atrakcyjność miast, DZT skupia się aktualnie na miejskich obszarach zielonych, gastronomii na wolnym powietrzu (np. ogródki piwne), parkach pałacowych i ogrodach oraz celach wycieczek po najbliższych okolicach metropolii. 

W innym badaniu (z czerwca 2020) przeprowadzonym przez Tourism Economics zbadano wpływ pandemii na 15 najważniejszych rynków źródłowych dla Niemiec. Według tego badania w bieżącym roku należy liczyć się z 45-procentowym spadkiem liczby noclegów spędzanych przez turystów z Europy i 64-procentowym spadkiem liczby noclegów spędzanych przez gości z innych kontynentów. Zgodnie z nim rynki dalekie będą odbudowywać się znacznie wolniej. Kraje graniczące z Niemcami: Danię, Belgię, Holandię, Szwajcarię i Austrię, cechuje potencjał najszybszej odbudowy. Inne duże europejskie rynki źródłowe dla Niemiec, takie jak Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy, plasują się za nimi na miejscach od 6 do 10. 

Więcej w tej kategorii: « Saksońskie Boże Narodzenie

a