piątek, grudzień 01, 2023
Follow Us
piątek, 08 kwiecień 2016 00:00

Prawo pierwokupu będą miały Lasy Państwowe Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Hodowla lasu Hodowla lasu http://www.lasy.gov.pl

Po 1 maja br. Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych - przewiduje projekt noweli ustawy o lasach przyjęty przez rząd. Rozwiązanie to ma ochronić prywatne lasy przed niekontrolowanym wykupem.

Centrum Informacyjne Rządu (CIR) zapewnia w komunikacie, że lasy należące do prywatnych właścicieli będą kupowane po cenach rynkowych.

W Polsce lasy prywatne zajmują ok. 2 mln ha powierzchni. Ich ewentualny wykup groziłby nie zrealizowaniem obowiązku powiększania areału lasów narodowych przez Lasy Państwowe. Zagrożone byłoby także zadanie zapewnienia ich wielofunkcyjności oraz bezpieczeństwa ekologicznego państwa.

Jeśli chodzi o Lasy Państwowe to są one własnością Skarbu Państwa, czyli są dobrze zarządzane i są zabezpieczone przed wykupem - podkreślono w komunikacie.

Nowe przepisy, zaznacza CIR, nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności. "Prawo pierwokupu lub wykupu nie będzie dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne". Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od 30 kwietnia br. Źródło: www.kurier.pap.pl.

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Dzięki nowej regulacji powiększy się obszar lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a lasy prywatne zostaną objęte standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe. Więcej na: http://www.lasy.gov.pl.

a