wtorek, listopad 28, 2023
Follow Us

Rakowiecka 37 - "Widzenie na Rakowieckiej" z Andrzejem Stryjewskim

czwartek, 26 grudzień 2013 10:30

Nagrodzona Dolina Noteci Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nagrodzona Dolina Noteci http://natura2000.gdos.gov.pl

Jedną z najpiękniejszych dolin w Polsce - Dolinę Noteci w woj. wielkopolskim - wyróżniono w 2013 roku w konkursie "7 nowych cudów Polski" w kategorii "Natura".

Trzecią edycję plebiscytu "7 nowych cudów Polski" zorganizował miesięcznik "National Geographic Traveler". W tym roku po raz pierwszy wprowadzono kategorię specjalną Natura. Spośród kandydatów do nagrody dla tajemniczych, dzikich i dziewiczych miejsc bezkonkurencyjna okazała się Dolina Noteci.
Czytelnicy National Geographic Traveler wybrali 7 nowych cudów Polski oraz trzech laureatów w kategorii specjalnej – Natura z 16 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które chronione są w ramach sieci Natura 2000 (natura2000.gdos.gov.pl). Nad przygotowaniem nominacji czuwali patroni merytoryczni – Polska Organizacja Turystyczna i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

„Zarekomendowaliśmy miejsca niezwykłe – 16 obszarów Natura 2000, charakteryzujących się wyjątkowym bogactwem roślin i zwierząt. Zostały wybrane spośród prawie tysiąca obszarów, które wchodzą w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, chroniącej bezcenne i zagrożone w skali całej Europy, siedliska i gatunki” podkreślił Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Trzy spośród nich stanęły na podium.

Miejsce I – Dolina Noteci

Między Wieleniem a Osiekiem, nad rzeką Notecią znajduje się jedna z najpiękniejszych dolin w kraju. W której, oprócz miłośników przyrody, lubują się też bobry, wydry, rzadkie gatunki ryb, takie jak piskorz czy certa. Spodoba się też amatorom śluz rzecznych. Tych ostatnich jest tu aż dziesięć, z czego pięć zabytkowych. Nagrodę dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci odebrali Jolanta Ratajczak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Marek Machnikowski Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy.

Miejsce II – Małopolski Przełom Wisły

Ten 80-kilometrowy odcinek królowej polskich rzek od Zawichostu po Puław jest najdalej na wschód wysuniętym fragmentem Wisły. Najlepiej podziwiać go z górujących nad Kazimierzem Dolnym ruin zamków lub pomiędzy Janowcem a Mięćmierzem. Nagrodę dla obszaru Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły odebrali Beata Sielewicz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Waldemar Pietrasik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Paweł Bondarowski przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Do 3. grudnia 2013 roku w pasach dróg gminnych oraz na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły ustawiono 20 tablic z nazwami ww. obszarów. Małopolski Przełom Wisły PLB140006 - pomiędzy Józefowem a Kazimierzem - to ostoja ptasia o randze europejskiej (IBA E 63). Występuje tam co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to ważny korytarz migracyjny o randze krajowej. Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 - od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy - obejmuje liczne starorzecza, łachy i zastoiska, piaszczyste wyspy, namuliska oraz rozległe zarośla wierzbowe i fragmenty łęgów nadrzecznych. Na terenie obszaru stwierdzono 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 21 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Dolina Wisły została zaliczona do 10 systemów rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów.

Miejsce III – Małe Pieniny

Na wiosnę najlepiej zwiedzać je pieszo, latem rowerem, a zimą na nartach biegowych. Małe Pieniny to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Jedną z największych atrakcji tego regionu jest tzw. pętla Małych Pienin, która przechodzi przez najbardziej widokowe punkty okolicy. Można na niej wypatrzeć m.in. orła przedniego czy puchacza. Nagrodę dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny odebrał Rafał Rostecki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Miejsce I w głównym konkursie zajęły Dolinki Jurajskie, które również wchodzą w skład sieci Natura 2000. Pokonały one między innymi Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Wzgórze Zamkowe w Cieszynie, Wielką Synagogę w Tykocinie, XIV-wieczne polichromie w Małujowicach czy Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.

Więcej: http://www.7cudow.national-geographic.pl,  http://www.wielkopolska.travel i http://poznajnature.pl/2013/10/4108/.

a